DIGITAAL VLAANDEREN

Persoon.PubliceerMutatiePersoon-02.02

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 publicatiedienst wordt verwezen naar Bestandsuitwisseling (Publicaties/batchverwerking).

Situering

Het doel van deze publicatie op het MAGDA-platform is het beschikbaar stellen van de veranderingen in de gegevens van bepaalde personen. Deze gegevens zijn afkomstig van het Rijksregister en/of de KSZ en worden verdeeld via de KSZ naar diens partners.

Verwante diensten

Deze publicatie is de opvolger van de Persoon.PubliceerMutatiePersoon-02.00 en is gelinkt aan de persoonsdienst https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/MG/pages/1093927442

Om deze mutatiedienst te kunnen gebruiken moet er eerst een inschrijving in het MAGDA-inschrijvingsrepertorium voor personen aangemaakt worden. Deze inschrijvingen kunnen toegevoegd, aangepast en verwijderd worden via de webservices Repertorium.RegistreerInschrijving en Repertorium.RegistreerUitschrijving.

 1. De afnemer registreert een INSZ nummer in het MAGDA inschrijvingsrepertorium via de RegistreerInschrijving dienst

 2. De PubliceerMutatiePersoon dienst geeft de gegevens door samen met het INSZ nummer van de persoon waarvoor de gegevens gewijzigd zijn.

RegistreerInschrijving en RegistreerUitschrijving :

Deze diensten worden gebruikt voor het aanmaken en wissen van een inschrijving in het MAGDA inschrijvingsrepertorium. Op basis van deze inschrijvingen worden de PubliceerMutatiePersoon ontvangen en verdeeld.

Voordat publicaties kunnen ontvangen worden dienen de INSZ worden geregistreerd in het MAGDA inschrijvingsrepertorium. Dit gebeurt via de RegistreerInschrijving dienst.

Indien publicaties voor een bepaalde INSZ niet meer ontvangen moeten worden dient deze INSZ uitgeschreven te worden uit het inschrijvingsrepertorium via de RegistreerUitschrijving dienst. Meer informatie over deze diensten is te vinden in de MAGDA gebruikersgroep site.

Rijksregister :

Sommige gegevens die door de KSZ worden gepubliceerd via deze service komen van het RijksRegister.

Gegevensbronnen

De gegevens worden aangeboden door de KSZ. De achterliggende authentieke bronnen zijn de registers van Rijksregister en de KSZ.

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Ooit inschrijvingscontrole

Naast de standaard actieve inschrijving is deze dienst ook beschikbaar met ooit inschrijvingscontrole. Deze dient aangevraagd te worden bij de aansluiting. Hierbij wordt gecontroleerd of het INSZ uit het bericht ooit ingeschreven is in het inschrijvingsrepertorium met de https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/MG/pages/1211465898 dienst. De data die opgegeven zijn bij de inschrijving worden hierbij dus niet in rekening gebracht.

Gebruiksvoorwaarden

Afnemers moeten aan volgende voorwaarden voldoen om deze dienst te mogen/kunnen gebruiken:

Informatie:

Meer informatie over deze voorwaarden is terug te vinden op de pagina “Machtigingen en toelatingen”.

Meer informatie over het aansluitingsproces is terug te vinden op deze webpagina.

Functionaliteiten

Deze dienst is een Publicatiedienst. Elke afnemer heeft de mogelijkheid om in samenspraak met Digitaal Vlaanderen te bepalen welke gegevens gevraagd worden, op basis van welke criteria deze geselecteerd moeten worden en met welke frequentie deze zouden moeten aangeleverd worden.

De gegevens worden na publicatie beschikbaar gesteld op de MAGDA FTP server. De exacte locatie van deze folder en de naam worden in samenspraak met Digitaal Vlaanderen bij de aansluiting beslist. De folderstructuur en de manier waarop de gegevens opgehaald kunnen worden, worden beschreven in de FTP richtlijnen.

In het geval er geen gegevens geselecteerd zouden worden, wordt er standaard geen bestand aangemaakt, tenzij de afnemer uitdrukkelijk vraagt om in dat geval toch een uitzonderingsbestand aan te leveren.

De KSZ ontvangt de wijzigingen in de persoonsgegevens van het Rijksregister:

 1. De KSZ stelt deze wijzigingen beschikbaar aan diens partners op een FTP server

 2. De FTP-Scheduler haalt dit bestand op bij de KSZ en stelt deze ter beschikking voor de File to File Scheduler

 3. De File to File stroom valideert de voucher en stelt de eigenlijke mutatiebestanden ter beschikking van de File to DB Scheduler

 4. De File to DB stroom zal instaan voor de correcte transformatie van het KSZ-formaat naar het MAGDA-formaat

 5. Het PubMut framework pusht de gegevens naar de publicatiegateway

 6. De publicatiegateway stelt de gegevens beschikbaar van de afnemers

Werking

Verdeelde gegevens

De gegevens worden verdeeld op basis van de criteria die besproken worden tijdens het aansluitingsproces of voorafgaande gesprekken.

Verfijnde selecties zijn mogelijk, gelieve hiervoor contact op te nemen met helpdesk.magda@vlaanderen.be.

Opties

Volgende afleveropties kunnen ingesteld worden in functie van de machtigingen en de wensen van de afnemer:

 • Compressie van het bestand in .zip

 • Bundeling van bestanden (gezamenlijke aflevering van meerdere publicaties)

 • Compressie van de bundeling

 • Borderelbestand (oplijsting afgeleverde bestanden, enkel mogelijk indien bundeling)

 • Uitzonderingsbestand/leeg bestand (indien er geen gegevens te publiceren zijn, verkrijgt men toch een bestand)

 • Controlebestand (bevat een md5, gebruikte encoding, gebruikte en volgende herstartdatum)

Opkuis & Logging

De gegevens in het bestand worden bewaard zoals beschreven op de pagina “MAGDA logging”.
Bestanden worden gedurende een beperkte tijd aangeboden op de FTP folder zoals beschreven in de FTP richtlijnen.

Beschikbaarheid

De publicatie op het MAGDA-platform is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar.

Ondersteunde talen

MAGDA ondersteunt de Nederlandse taal.

Indien in de brongegevens de Nederlandse tekst niet beschikbaar is voor een bepaald element, zal de eerste vertaling van de tekst in de brongegevens gebruikt worden, onafhankelijk van de taal waarin dit gegeven beschikbaar is.

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

Persoon

Classificatie

Persoonsgegevens


 


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen