Deze diensten worden gebruikt in het kader van de opvolging van inburgeraars. De gegevens bevatten informatie over de lopende trajecten van de inburgeraar.