LED - Leer- en Ervaringsbewijzendatabank

De diensten binnen dit domein zijn ontwikkeld voor onder andere het bevragen van bewijzen (voornamelijk diploma's) uit de Leer-en ErvaringsbewijzenDatabank. Leveranciers van bewijzen aan LED kunnen hier ook de handleidingen terug vinden van de diensten gebruikt om bewijzen te registreren of annuleren.

Meer informatie over LED kan u terugvinden op de site van LED. Daar kan u snel terugvinden welke bewijzen in LED zitten en sinds wanneer deze beschikbaar zijn (bijv. diploma's en getuigschriften Hoger onderwijs sinds academiejaar 1999-2000, welke gebruikers er zijn, welke de procedures zijn, ... . Voor analisten verwijzen we verder naar LED.Taxonomie, waar de informatie meer in detail beschikbaar is.