Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

LED.PubliceerBewijs-02.00

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 publicatiedienst wordt verwezen naar Bestandsuitwisseling (Publicaties/batchverwerking).

Situering

Verwante diensten

 • Repertorium.RegistreerInschrijving-02.00

 • Repertorium.RegistreerUitschrijving-02.00

  Afhankelijk van de verkregen machtiging is het mogelijk dat er verdeling van de bewijzen plaatsvindt op basis van de gegevens in het persoon inschrijvingsrepertorium.

  Aan de hand van een inschrijving laat de gebruiker van een MAGDA dienst weten dat ze in het kader van een bepaalde hoedanigheid bezig zijn met het verwerken van gegevens van de persoon voor dewelke gegevens opgevraagd wensen te worden. Indien de verdeling o.b.v. het personen repertorium van toepassing is, is het bijgevolg noodzakelijk een geldige inschrijving te hebben voor de personen waarvoor bewijzen doorgestuurd moeten worden. Is er geen geldige inschrijving aanwezig, dan verkrijgt de afnemer de bewijzen niet.

 • LED.GeefBewijs-02.00
  Via deze dienst is het mogelijk om via MAGDA bij LED een bewijs op te vragen van een bepaalde persoon. De vraag bevat het identificatienummer (INSZ) van de persoon van wie het bewijs gevraagd wordt. Als antwoord verkrijgt men het actuele bewijs, of actuele bewijzen, zoals die door de verschillende leveranciers bij LED geregistreerd werden. Maximaal 99 bewijzen kunnen terugkomen in het antwoord.

Gegevensbronnen

De bron van deze gegevens is de Leer-en Ervaringsbewijzen Databank.

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Gebruiksvoorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van deze dienst dient men een machtiging te hebben die toegang geeft tot deze gegevens en een aansluitingsprocedure te doorlopen.

Informatie:

Meer informatie over deze voorwaarden is terug te vinden op de pagina “Machtigingen en toelatingen”.

Meer informatie over het aansluitingsproces is terug te vinden op deze webpagina.

Functionaliteiten

Deze dienst is een Publicatie-service. Elke afnemer heeft de mogelijkheid om in samenspraak met Digitaal Vlaanderen te bepalen welke gegevens gevraagd worden, op basis van welke criteria deze geselecteerd moeten worden en met welke frequentie die zouden moeten aangeleverd worden.

De gegevens worden na publicatie beschikbaar gesteld op de MAGDA FTP server. De exacte locatie van deze folder en de naam wordt in samenspraak met Digitaal Vlaanderen bij aansluiting beslist. De folderstructuur en de manier waarop de gegevens opgehaald kunnen worden, wordt beschreven in de FTP richtlijnen.

In het geval er geen gegevens geselecteerd zouden worden, wordt er standaard geen bestand aangemaakt, tenzij de afnemer uitdrukkelijk vraagt om in dat geval toch een uitzonderingsbestand aan te leveren.

De dienst is enkel beschikbaar als XML FTP-variant waarbij er een push plaatsvindt van de gegevens naar de MAGDA FTP-folder van de afnemer.

 • Indien gewenst kan via mail gemeld worden dat er een publicatie beschikbaar is

 • Er is geen beperking op het aantal bewijzen in de publicatie

 • De FTP-folder waar de publicatiebestanden afgehaald kunnen worden, wordt meegedeeld bij de toelatingsaanvraag

 • Het standaardprefix van de publicatie is “PBWD”, al kan dit per gebruiker bepaald worden

 • De publicatie kan eveneens gezipt aangeleverd worden. De naam van het zip-bestand is identiek aan deze van de publicatie, uitgezonderd de extensie (.zip in plaats van .xml)

Werking

Aandachtspunten

Indien de machtiging voor de afnemer niet toelaat dat bepaalde elementen getoond worden in de publicatie, zal er door MAGDA een filtering uitgevoerd worden.

Het antwoord dat terugkomt van de businessdienst zal worden gezuiverd zodat de te filteren elementen worden verwijderd uit het antwoord dat naar de afnemer wordt verzonden.

Werden al de gemuteerde bewijzen gefilterd, dan verkrijgt de gebruiker een gepaste uitzondering in de publicatie (enkel indien de gebruiker dit wenst).

Verdeelde gegevens

De gegevens worden verdeeld op basis van de criteria die besproken worden tijdens het aansluitingsproces of voorafgaande gesprekken.

Verfijnde selecties zijn mogelijk, gelieve hiervoor contact op te nemen met de MAGDA Service Desk.

Opties

Volgende afleveropties kunnen ingesteld worden in functie van de machtigingen en de wensen van de afnemer:

 • Compressie van het bestand in .zip

 • Bundeling van bestanden (gezamelijke aflevering van meerdere publicaties)

 • Compressie van de bundeling

 • Borderelbestand (oplijsting afgeleverde bestanden, enkel mogelijk indien bundeling)

 • Uitzonderingsbestand / leeg bestand (indien er geen gegevens te publiceren zijn, verkrijgt men toch een bestand)

 • Controlebestand (bevat een md5, gebruikte encoding, gebruikte en volgende herstartdatum)

Opkuis & Logging

De gegevens in het bestand worden bewaard zoals beschreven op de pagina “MAGDA logging”.
Bestanden worden gedurende een beperkte tijd aangeboden op de FTP folder zoals beschreven in de FTP richtlijnen.

Beschikbaarheid

De periodiciteit van aanlevering via MAGDA is te bespreken tijdens het aansluitingsproces of voorafgaande besprekingen. Algemeen beschouwd is het mogelijk de gegevens dagelijks, wekelijks, … aan te bieden.

Ondersteunde talen

MAGDA ondersteunt de Nederlandse taal.

Indien in de brongegevens de Nederlandse tekst niet beschikbaar is voor een bepaald element zal de eerste vertaling van de tekst in de brongegevens gebruikt worden, onafhankelijk van de taal waarin dit gegeven beschikbaar is.

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

LED

Classificatie

Persoonsgegevens


Verwante diensten


 


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen