Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

Bestandsuitwisseling (Publicaties/batchverwerking)

Buiten het aanbieden van webservices biedt MAGDA ook bestandsuitwisseling aan. De uitwisseling van gegevens gebeurt dan via FTP. Deze worden beveiligd met FTPS waarbij alle informatie versleuteld over een TLS kanaal gestuurd wordt en een VO-DCBaaS-certificaat gebruikt wordt.

De uitwisseling van bestanden tussen afnemers van het MAGDA platform en MAGDA gebeurt via FTPS-servers. Dit wil zeggen dat de doeltoepassing van de afnemer via een zogenaamde FTP-client die FTPS ondersteunt bestanden klaar zet of ophaalt op één van de VIP FTP Servers.  MAGDA zelf plaatst geen bestanden op de servers van afnemers en pikt ook geen bestanden op bij de afnemers.

Het MAGDA-platform stelt verschillende soorten bestandsuitwisseling ter beschikking. Deze en onderliggende pagina’s schetsen het algemene kader van deze bestandsuitwisseling, het proces, foutafhandeling, opbouw xsd, ... .

Voor een overzicht van alle beschikbare MAGDA-diensten wordt verwezen naar Handleidingen dienstenaanbod.

Soorten bestandsuitwisseling beschikbaar via MAGDA

Voor alle soorten bestandsuitwisseling maakt MAGDA gebruik van FTPS-principes.

Voorwaarden gebruik

Om gebruik te kunnen maken van MAGDA bestandsuitwisseling moet aan enkele voorwaarden voldaan zijn.

Vooraleer een afnemer MAGDA diensten kan gebruiken, moet die de MAGDA aansluitingssprocedure doorlopen. Deze procedure zorgt ervoor dat de afnemer wordt geregistreerd als gerechtigd gebruiker van één of meerdere MAGDA diensten. De afnemer krijgt daarbij de nodige codes en richtlijnen voor het aanroepen van de diensten, waaronder een URI (unieke identificatie van de afnemer), hoedanigheidscode (identificeert in welke context de afnemer een dienst wenst te gebruiken) en FTPS-account.

Voor meer informatie: Aansluitingsproces MAGDA diensten

Voor het gebruik van de MAGDA 2.0 Publicaties zijn de nodige xsd's en wsdl's beschikbaar. De xsd's kunnen via deze link gedownload worden.Op deze pagina


Verbonden pagina’s

Indien de IP-adressen van uw toepassing zouden wijzigen is het belangrijk om de nieuwe IP-adressen aan het MAGDA team te bezorgen zodat deze kunnen worden gewhitelist.

U kunt de nieuwe IP-adressen doorgeven via de MAGDA service desk met vermelding van het account waarmee u connecteert.

 


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen