Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

Publicaties aangeboden door MAGDA

Opbouw Interface

Beschrijving voor het gebruik van CSV-bestanden is terug te vinden onderaan deze pagina

Elke MAGDA 2.0 publicatie is op eenzelfde manier opgebouwd; dit is het MAGDA 2.0 canoniek model. Dit maakt het voor de afnemer eenvoudiger MAGDA publicaties te implementeren. 

Publicatie

Het rootelement, dat de naam van de publicatie betreft, bevat twee elementen:

 • Publicatie

 • Uitzonderingen

Het element Uitzonderingen op dit niveau wordt niet gebruikt voor publicaties.

Het element Publicatie bevat de elementen

 • Context

 • Onderwerpen

 • Uitzonderingen

Context

Het Context element, dat structureel identiek is voor de verschillende MAGDA diensten, wordt in het kader van publicaties gebruikt voornamelijk gebruikt om de afzender (de afnemer) te identificeren.

Element Context/

Cardinaliteit

Omschrijving

Element Context/

Cardinaliteit

Omschrijving

Naam

Verplicht

Bevat de naam van de publicatiedienst vb PubliceerOnderneming, PubliceerSocialeSchuld.

Versie

Verplicht

Bevat het versienummer van de publicatiedienst . Formaat: <Hoofdnummer>.<Bijnummer>.<Buildnummer> Vb: 02.00.0000

Bericht/Type

Verplicht

Enkel "PUBLICATIE" is mogelijk, dit wordt afgedwongen door een xsd-validatie bij de verwerking van de publicatie. 

Bericht/Tijdstip

Verplicht

Dit is het tijdstip (datum en uur) van aanmaak van de publicatie.

Formaat Datum: yyyy-mm-dd

      Vb: 2006-05-12

Formaat tijd: HH:mm:ss.sss (de milliseconden kunnen soms niet aanwezig zijn)

      Vb: 16:15:11.435

Bericht/Afzender/Identificatie

Verplicht

Steeds: "vip.vlaanderen.be"

Bericht/Afzender/Naam

Optioneel

Indien aanwezig: "MAGDA"

Bericht/Afzender/Referte

Verplicht

Bevat een waarde die elke boodschap uniek identificeert, dit is een UUID van 36 lang.

Bericht/Afzender/OrganisatieEenheid

Optioneel

De OrganisatieEenheid of “Instrumenterende Overheid” is een niveau van toepassingscategorisatie. Het is immers mogelijk dat meerdere organisatie-eenheden eenzelfde toepassing gebruiken op een MAGDA dienst te benaderen. Op dit moment wordt dit niet gebruikt binnen MAGDA.

Bericht/Afzender/Hoedanigheid

Optioneel

Niet aanwezig.

Bericht/Afzender/Gebruiker

Optioneel

Niet aanwezig.

Bericht/Ontvanger/Identificatie

Verplicht

Bevat de URI van de afnemer.

Deze URI wordt verkregen tijdens het aansluitingsproces

Bericht/Ontvanger/Naam

Optioneel

Naam van de ontvanger. Zal veelal niet aanwezig zijn.

Bericht/Ontvanger/Referte

Optioneel

Niet aanwezig.

Bericht/Ontvanger/OrganisatieEenheid

Optioneel

Niet aanwezig.

Bericht/Ontvanger/Hoedanigheid

Optioneel

De hoedanigheid bepaalt in welk kader - met welke reden - dit bestand aangeboden wordt.

Bericht/Ontvanger/Gebruiker

Optioneel

Niet aanwezig.

Annotaties

Optioneel

Niet aanwezig.

<Context> <Naam>PubliceerSocialeSchuld</Naam> <Versie>02.00.0000</Versie> <Bericht> <Type>PUBLICATIE</Type> <Tijdstip> <Datum>2018-08-23</Datum> <Tijd>01:12:00</Tijd> </Tijdstip> <Afzender> <Identificatie>vip.vlaanderen.be</Identificatie> <Naam>MAGDA</Naam> <Referte>79d85e86-1704-4795-b8cf-d401e7253dd9</Referte> </Afzender> <Ontvanger> <Identificatie>wse.vlaanderen.be</Identificatie> <Hoedanigheid>155</Hoedanigheid> </Ontvanger> </Bericht> </Context>

Onderwerpen

Het Onderwerpen-element bevat de feitelijke gepubliceerde gegevens. Elke gepubliceerd Onderwerp bevat:

 • Referte: deze referte is uniek voor elk onderwerp. Hier wordt (geprefereerd) gewerkt met een UUID van 36 lang

 • Inhoud: voor de Inhoud wordt verwezen naar de dienstspecifieke pagina's waar de inhoud beschreven staat

 • Uitzonderingen: een publicatie kan één tot meerdere Uitzonderingen op dit niveau bevatten. Hiervoor wordt verwezen naar de dienstspecifieke pagina's

Onderstaand voorbeeld is bedoeld voor het tonen van de opbouw van de Onderwerpen en Onderwerp-element. De gegevens binnen het Inhoud-element zijn verschillend van publicatie tot publicatie.

<Onderwerpen> <Onderwerp> <Referte>dd014ba4-17e3-45ba-8d83-1f0210bd2456</Referte> <Inhoud> <Vraag> <Ondernemingsnummer>0424038270</Ondernemingsnummer> <Aanvrager> <Ondernemingsnummer>0316380841</Ondernemingsnummer> <Vestigingsnummer>2143726130</Vestigingsnummer> </Aanvrager> </Vraag> <FinancieleSituatie> <Informatie> <Referentienummer>20901FKYE9WVZ</Referentienummer> <RSZNummer>123906732</RSZNummer> <Ondernemingsnummer>0424038270</Ondernemingsnummer> <DatumVerzendingAntwoord>2017-10-24</DatumVerzendingAntwoord> </Informatie> <Contactpersonen> <Contactpersoon> <Naam> <Achternamen> <Achternaam>Direction FINACO - Section attestations</Achternaam> </Achternamen> </Naam> <Contact> <Telefoonnummer>02 555 555 555</Telefoonnummer> <Email>mail@mail.be</Email> </Contact> </Contactpersoon> <Contactpersoon> <Naam> <Achternamen> <Achternaam>Directie FINACO - Sectie attesten</Achternaam> </Achternamen> </Naam> <Contact> <Telefoonnummer>02 555 555 555 </Telefoonnummer> <Email>mail@mail.be</Email> </Contact> </Contactpersoon> </Contactpersonen> <Werkgever> <Ondernemingsnummer>0424038270</Ondernemingsnummer> <RSZNummer>123906732</RSZNummer> </Werkgever> </FinancieleSituatie> </Inhoud> </Onderwerp> <Onderwerp> <Referte>dd014ba4-17e3-45ba-8d83-1f0210bd2456</Referte> <Inhoud> <Vraag> <Ondernemingsnummer>0807658523</Ondernemingsnummer> <Aanvrager> <Ondernemingsnummer>0316380841</Ondernemingsnummer> <Vestigingsnummer>2143726130</Vestigingsnummer> </Aanvrager> </Vraag> <FinancieleSituatie> <Informatie> <Referentienummer>20901FKYE9Z1Z</Referentienummer> <RSZNummer>183845651</RSZNummer> <Ondernemingsnummer>0807658523</Ondernemingsnummer> <DatumVerzendingAntwoord>2017-10-24</DatumVerzendingAntwoord> </Informatie> <Detail> <TypeDocument>2C01</TypeDocument> <EindeBijwerkingWerkgeversrekening> <Datum>2017-10-20</Datum> <Kwartaal>20172</Kwartaal> </EindeBijwerkingWerkgeversrekening> <BedragenSchuld> <AangaandeBijdragen>0</AangaandeBijdragen> <AangaandeToenames>0</AangaandeToenames> <AangaandeInteresten>0</AangaandeInteresten> <AangaandeLegaleKosten>0</AangaandeLegaleKosten> </BedragenSchuld> </Detail> <Contactpersonen> <Contactpersoon> <Naam> <Achternamen> <Achternaam>Direction FINACO - Section attestations</Achternaam> </Achternamen> </Naam> <Contact> <Telefoonnummer>02 555 20 61</Telefoonnummer> <Email>mail@mail.be</Email> </Contact> </Contactpersoon> <Contactpersoon> <Naam> <Achternamen> <Achternaam>Directie FINACO - Sectie attesten</Achternaam> </Achternamen> </Naam> <Contact> <Telefoonnummer>02 555 20 51</Telefoonnummer> <Email>mail@mail.be</Email> </Contact> </Contactpersoon> </Contactpersonen> <Werkgever> <Ondernemingsnummer>0807658523</Ondernemingsnummer> <RSZNummer>183845651</RSZNummer> <Naam>PICOBELLO NEW BVBA</Naam> <JuridischArrondissement>100</JuridischArrondissement> <Rechtsvorm> <Omschrijving>BVBA</Omschrijving> </Rechtsvorm> <Tewerkstelling> <Code Beschrijving="100 t.e.m. 199 werknemers">6</Code> </Tewerkstelling> <Activiteiten> <Activiteit> <Code>81210</Code> </Activiteit> </Activiteiten> <PeriodeActiviteit> <DatumAansluiting>2009-03-01</DatumAansluiting> </PeriodeActiviteit> <Adres> <Straat> <Naam>STRAAT 13</Naam> </Straat> <Gemeente> <PostCode>2222</PostCode> <Naam>PEPINGEN</Naam> </Gemeente> <Land> <NISCode>150</NISCode> <ISOCode>BEL</ISOCode> <Naam>BELGIE</Naam> </Land> </Adres> <Categorieen> <Categorie> <Code>597</Code> <Periode> <Begin>2009-03-01</Begin> </Periode> </Categorie> </Categorieen> </Werkgever> </FinancieleSituatie> </Inhoud> </Onderwerp> </Onderwerpen>

Uitzonderingen

Voor meer informatie rond de Uitzonderingen binnen het Publicatie-element van een MAGDA 2.0 publicatie wordt verwezen naar Linken uitzonderingen publicaties

CSV bestandformaat

Bestanden die worden aan- of afgeleverd in CSV formaat moeten voldoen aan de volgende richtlijnen

 • ISO-8859-1 encoding

 • Geen header rij. De eerste rij moet effectieve gegevens bevatten

 • De volgorde van de velden moet voldoen aan de in de handleiding opgegeven lijst

 • De velden worden afgebakend met dubbele aanhalingstekens (")

 • De velden worden gescheiden door een punt-komma (;)

 • Lege velden worden steeds weergegeven door twee opeenvolgende dubbele aanhalingstekens. Velden worden nooit weggelaten

 • Geen line feed na de laatste datalijn, het bestand eindigt m.a.w. bij het laatste karakter van de laatste datalijn

Op deze pagina

Verbonden pagina’s

 


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen