Beschikbare omgevingen

  • De URI die de afnemer verkrijgt tijdens het aansluitingsproces is op T&I verschillend aan die van productie. De hoedanigheid is wel identiek voor beide omgevingen.
  • Endpoints van de omgevingen zijn verschillend en worden verkregen tijdens het aansluitingsproces.
  • Voor elke omgeving is een apart certificaat noodzakelijk. Voor meer informatie met betrekking tot certificaten: Certificaten.

Het is voor de afnemer niet toegelaten om is alive requesten uit te voeren via de reguliere services. Voor een status van de MAGDA diensten wordt verwezen naar https://status.magda.vlaanderen.be/ .

T&I - Test & Integratie

Deze omgeving (load balanced) biedt de afnemer de mogelijkheid zijn diensten te testen. De testdata is dienstafhankelijk, hierbij wordt bijgevolg verwezen naar de dienstspecifieke pagina's.

Productie

Deze load balanced omgeving is de productieve omgeving van het MAGDA platform. Een afnemer wordt pas op deze omgeving toegelaten als deze aan al de voorwaarden voldaan heeft. Zie Aansluitingsproces MAGDA-diensten.