Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

Handleidingen MAGDA-diensten per domein

Algemeen

Onder het domein Algemeen vallen diensten die eerder een specifieke functie vervullen dan bepaalde gegevens op te halen.

 Diensten in dit domein

Algemeen.GeefMutatiesNotificaties-02.01

Deze dienst laat toe om een ruim palet van sleutels te ontvangen zoals INSZ (PERS), ondernemingsnummer (OND), perceelnummer, … . Daarbij kan ook per notificatie een lijst ontvangen worden van wat aan het opgegeven subject gewijzigd is, dit zonder het meesturen van de feitelijke gegevens.

Algemeen.PubliceerMutatiesNotificaties-02.01 (Bron)

Deze dienst laat bronnen toe om sleutels en bijhorende informatie te registreren in het MAGDA register, dit om aan te duiden dat er een verandering gebeurd is in de data gerelateerd aan de sleutel. Er kan meta data bij de sleutel geregistreerd worden. Zo kan bijvoorbeeld VLOK een pandnummer registreren en daarbij de NIS code plaatsen van de gemeente die deze MutatieNotificatie mag ontvangen.

Algemeen.PubliceerMutatiesNotificaties-02.01 (Afnemer)

Met deze dienst kan een afnemer de sleutels ontvangen van verschillende bronnen welke een aanpassing aan hun dossier hebben gedaan. Deze bronnen laden deze sleutels op in het systeem via de Algemeen.RegistreerMutatieNotificatie-02.01 of de Algemeen.PubliceerMutatiesNotificaties-02.01 (Bron) dienst.

Algemeen.RegistreerMutatieNotificatie-02.01

Een gegevensbron laat aan alle geïnteresseerde en gemachtigde afnemers weten dat er een mutatie plaatsgevonden heeft op een gegeven. De mutatie wordt gemeldt op basis van het INSZ van de persoon wiens gegeven gewijzigd is.

 

Dossier

Diensten in dit domein laten communicatie toe met DOSIS. Dit systeem centraliseert informatie over dossiers die binnen de entiteiten van de Vlaamse overheid bestaan over personen en ondernemingen. De DOSIS databank moet o.a. projecten zoals Mijn Burgerprofiel voeden en zal het mogelijk maken dat burgers of ondernemingen dossiers die over hun bestaan, kunnen consulteren en opvolgen.

 Diensten in dit domein

Dossier.GeefDossiers-02.00

De dienst GeefDossiers maakt deel uit van het DOSIS project binnen het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal. DOSIS centraliseert informatie over dossiers die binnen de Vlaamse Gemeenschap bestaan over personen, ondernemingen of andere subjecten.

Dossier.RegistreerDossier-02.00

Binnen het DOSIS project laat de dienst RegistreerDossier toe dat een afnemer (een dossierbeheerder) het bestaan van dossiers en het verloop ervan meldt naar de DOSIS databank. De afnemer communiceert hierbij informatie zoals status en beheerder contact gegevens.

Dossier.VerwijderDossier-02.00

Binnen het DOSIS project laat de dienst VerwijderDossier toe dat een afnemer (een dossierbeheerder) een dossier verwijdert uit de DOSIS databank. Uiteraard moet die afnemer dan zelf eigenaar zijn van dat dossier en eerder gegevens hebben overgemaakt naar DOSIS.

Dossier.GeefResultaatRegistratie-02.00

Binnen het DOSIS project laat de dienst GeefResultaatRegistratie toe dat een afnemer (een dossierbeheerder) nagaat of een eerdere aanlevering van dossiergegevens via de dienst RegistreerDossier goed verwerkt werd of niet.

Dossier.GeefUitzonderingenRegistraties-02.00

Binnen het DOSIS project laat de dienst GeefUitzonderingenRegistraties toe dat een afnemer (een dossierbeheerder) nagaat of eerdere aanleveringen van dossiergegevens via de dienst RegistreerDossier fouten hebben veroorzaakt en dus niet zijn verwerkt.

Dossier.GeefCodeLijst-02.00

Deze dossiers worden door de verscheidene entiteiten/dossierbeheerders overgemaakt naar DOSIS d.m.v. de webservice RegistreerDossier. Sommige van de gegevens die daarbij worden aangeleverd moeten worden gecodeerd. De dienst GeefCodelijst laat toe dat een dossierbeheerder up-to-date lijsten opvraagt van de beschikbare codes voor de verschillende dossier gegevens.

POST dossier/dossiers

Deze dienst laat een subsidieaanvrager toe een dossier te registreren bij DOSIS en/of bij Finance en Begroting.

Energie

Diensten waarmee gegevens kunnen worden opgevraagd uit de Energieprestatiedatabank van VEA (Vlaams Energie Agentschap).

Naast EPC/EPB gegevens bevat deze databank nog tal van andere gegevens zoals schildelen, installaties, HESystemen,…

 Diensten in dit domein

Energie.GeefEpc-02.01

Dit document omschrijft ‘GeefEpc-02.01’ waarmee data van VEKA (Vlaams Energie en Klimaat Agentschap) beschikbaar gesteld wordt aan de potentiële afnemers.

 

Gezin

Deze diensten zijn oorspronkelijk ontwikkeld in het kader van het groeipakket en geven in dit kader informatie over een kind (zorgtoeslag, kinderbijslag,…).

 Diensten in dit domein

Family.GetCareAllowance-02.00

Deze webservice biedt de KSZ de mogelijkheid om zorgtoeslag gegevens i.k.v. Groeipakket te consulteren bij de authentieke bron Kind & Gezin via de Engelstalige GetCareAllowance-02.00 businessdienst die draait op de Interregionale Service Bus.

De GetCareAllowance-02.00 businessdienst spreekt achterliggend de GeefZorgtoeslag-02.00 webservice van Kind & Gezin aan.

Autorisatie en authenticatie gebeurt enerzijds op de PEP en anderzijds in de Magda GeefZorgtoeslag-02.00 gateway.

Family.GetCareAllowance-03.00

Deze webservice biedt de KSZ de mogelijkheid om zorgtoeslag gegevens i.k.v. Groeipakket te consulteren bij de authentieke bron Kind & Gezin via de Engelstalige GetCareAllowance-03.00 businessdienst welke achterliggend de GeefZorgtoeslag-02.00 webservice van Kind & Gezin aanspreekt.

Autorisatie en authenticatie gebeurt enerzijds op de PEP en anderzijds in de Magda GeefZorgtoeslag-02.00 gateway.

Gezin.GeefKindVoordelen-02.00

In het kader van de 6de staatshervorming werd beslist om het Kinderbijslag-stelsel te splitsen en te herverdelen onder de verschillende regio's. Deze webservice laat afnemers toe om informatie met betrekking tot kinderbijslag dossiers te consulteren bij de verschillende regionale bronnen. Historische federale dossiers kunnen eveneens nog gedurende 5 jaar geconsulteerd worden.

Gezin.GeefZorgtoeslag-02.00

Deze webservice biedt een afnemer de mogelijkheid om gegevens over zorgtoeslag i.k.v. Groeipakket op te vragen bij het Vlaams Kadaster.

Gezin.PubliceerAttestKindTenLaste-02.00 - Bronbestand

Erkenning van kinderen met een aandoening die gedomicilieerd zijn in Vlaanderen, zal vanaf 1/1/2019 door K&G gebeuren. VLABEL, FODFIN en Brussel zullen jaarlijks (A800 bij KSZ) en VLABEL maandelijks (A800bis bij KSZ) van K&G attesten moeten ontvangen in kader van onroerende voorheffing en fiscale voordelen toegekend voor de personenbelasting.

Gezin.PubliceerMutatieZorgtoeslag-02.00

Erkenning van kinderen met handicap die gedomicilieerd zijn in Vlaanderen, zal vanaf 1/1/2019 door Groeipakket gebeuren en niet langer door FOD SZ. Groeipakket zal dus de registratie doen van kinderen met een handicap en zal hiervoor een applicatie ontwikkelen. De wijzigingen aan geregistreerde gegevens zullen door Oproeien ter beschikking gesteld worden via een mutatie bericht.

Gezin.RegistreerAanvraagZorgtoeslag-02.00 - Bronbestand

Erkenning van kinderen met handicap die gedomicilieerd zijn in Vlaanderen, zal vanaf 1/1/2019 door K&G gebeuren en niet langer door FOD SZ. K&G zal dus de registratie doen van kinderen met een handicap en zal hiervoor een applicatie ontwikkelen. De registraties worden via het Magda platform verstuurd naar de KSZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen