Deze diensten worden voornamelijk afgenomen in het kader van parkeerbeheer en GAS, maar voor de LEZ werden ook enkele diensten gemaakt om de toegang van een voertuig tot de zone te controleren. De LEZ specifieke diensten worden beschreven onder Milieu