SocZek - Sociale Zekerheid

De Kruispuntbank Sociale Zekerheid, maar ook andere actoren zoals VDAB of VAPH, bieden toegang tot gegevens (erkenningen, statuten of uitkeringen) uit de sociale zekerheid: bijvoorbeeld ziekte, ongeval, leefloon, werkloosheid, pensioen, handicap e.d.