Via de webservice GeefAanslagbiljetPersonenbelasting kan je gegevens van het aanslagbiljet van de personenbelasting opvragen bij de FOD Financiën. Deze dienst wordt voor elke afnemer specifiek geconfigureerd. In samenspraak met de FOD Financiën wordt bepaald aan welke gegevens de afnemer nood heeft.