Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

SocZek.GeefSociaalStatuut-03.00

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 webservice, alsook het generieke proces binnen een 2.0 webservice, wordt verwezen naar Werking en gebruik MAGDA 2.0 Webservices.

Situering

GeefSociaalStatuut 3.0 laat toe om de actuele sociale statuten van een persoon op te vragen.

De reeds ontwikkelde MAGDA-dienst GeefSociaalStatuutVoorLijst is gebaseerd op de KSZ-dienst SocialRightsAdvantageList. Deze databank wordt slechts vier keer per jaar aangevuld (de databank wordt aangepast begin januari, begin april, begin juli en begin oktober). De verwerking van het inputbestand van de authentieke bronnen is normaal voor de 15de van de maand beschikbaar. Door gebruik te maken van deze dienst is het m.a.w. niet mogelijk om steeds de meest actuele informatie m.b.t. de sociale statuten te bekomen. Deze dienst kunnen afnemers enkel via batch afnemen.

De dienst GeefSociaalStatuut 3.0 gaat daarentegen bij elke opvraging via KSZ naar de authentieke bronnen waardoor het mogelijk wordt om meteen een actueel antwoord te krijgen wat de sociale statuten betreft. 

Een overzicht van de sociale statuten (alsook de authentieke bronnen) is raadpleegbaar op de site van de KSZ.

Verwante diensten

Om deze webservice te kunnen gebruiken moet er eerst een inschrijving in het MAGDA-inschrijvingsrepertorium voor personen aangemaakt worden. Deze inschrijvingen kunnen toegevoegd, aangepast en verwijderd worden via de webservices Repertorium.RegistreerInschrijving en Repertorium.RegistreerUitschrijving.

Gegevensbronnen

De authentieke bron voor deze dienst is de KSZ waar de GSS Online dienst wordt aangesproken.

Meer informatie over hoe deze bronnen gebruikt worden in de opbouw van het antwoord vindt u onder Opvraging.

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Gebruiksvoorwaarden

Afnemers moeten aan volgende voorwaarden voldoen om deze dienst te mogen gebruiken:

Informatie:

Meer informatie over deze voorwaarden is terug te vinden op de pagina “Machtigingen en toelatingen”.

Meer informatie over het aansluitingsproces is terug te vinden op deze webpagina.

Batch

Deze webservice is eveneens beschikbaar in een batch-variant (enkel XML). Voor meer informatie: Webservice In Batch bevragen.

Prefix

soczek.GeefSociaalStatuut-0300

Voorbeeld

soczek.GeefSociaalStatuut-0300_20191003115553530

Functionaliteiten

Door middel van de GeefSociaalStatuut 3.0 dienst kan bij KSZ de dienst GSS Online gebruikt worden om bij de authentieke bronnen de sociale statuten online te raadplegen.

Werking

Opties

Volgende configuratieparameters kunnen ingesteld worden in functie van de machtigingen en de wensen van de afnemer:

  • Configuratieparameters op het MAGDA platform zijn voor deze dienst niet van toepassing

Opvraging

Van zodra de vraag gesteld is wordt er een XSD-validatie uitgevoerd. Is de ontvangen vraag XML niet geldig tegenover het schema, dan stopt de verwerking en wordt een foutmelding aangemaakt, anders gaat de verwerking verder. Na de XSD-validatie vinden de nodige authenticatie- en autorisatiecontroles plaats, bijvoorbeeld de inschrijvingscontrole.

Hierna vindt er een functionele validatie plaats van de vraag (bijvoorbeeld checksum 97 op het INSZ). Nadien zal de webservice achterliggend de GSS Online dienst bij KSZ oproepen. Ontvangt de webservice een antwoord – hetzij de sociale status gegevens, hetzij een foutcode – wordt dit gevalideerd en omgezet in een MAGDA XML formaat. Het antwoord wordt nogmaals gevalideerd waarna het aan de afnemer ter beschikking gesteld wordt.

Responsetijden & Beschikbaarheid

Logging

De opvragingen die gebeuren via deze webservice worden bewaard zoals beschreven op de pagina "MAGDA logging".

Ondersteunde talen

MAGDA ondersteunt de Nederlandse taal.

Indien in de brongegevens de Nederlandse tekst niet beschikbaar is voor een bepaald element zal de eerste vertaling van de tekst in de brongegevens gebruikt worden, onafhankelijk van de taal waarin dit gegeven beschikbaar is.

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

SocZek

Classificatie

Persoonsgegevens


Verwante diensten


 


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen