Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

SocZek.GeefSociaalStatuutVoorLijst-02.00

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 webservice, alsook het generieke proces binnen een 2.0 webservice, wordt verwezen naar Werking en gebruik MAGDA 2.0 Webservices.

Situering

Dit document beschrijft het gebruik en de werking van de dienst GeefSociaalStatuutVoorLijst 02.00 zoals deze door het Agentschap Digitaal Vlaanderen op het MAGDA platform aangeboden wordt.

GeefSociaalStatuutVoorLijst 02.00 is gebaseerd op de KSZ-dienst SocialRightsAdvantageList. Deze bufferdatabank wordt vier keer per jaar aangevuld (de databank wordt aangepast begin januari, begin april, begin juli en begin oktober). De verwerking van het inputbestand van de authentieke bronnen is voor de 15de van de maand beschikbaar. Door gebruik te maken van deze dienst is het m.a.w. niet mogelijk om steeds de meest actuele informatie m.b.t. de sociale statuten te bekomen. Deze dienst kunnen afnemers enkel via batch afnemen.

De dienst GeefSociaalStatuut 03.00 gaat daarentegen bij elke opvraging rechtstreeks naar de authentieke bronnen waardoor het mogelijk wordt om meteen een actueel antwoord te krijgen wat de sociale statuten betreft.

Een overzicht van de sociale statuten (alsook de authentieke bronnen) is raadpleegbaar op de site van de KSZ.

Gegevensbronnen

De gegevens worden zijn opgeslagen bij de (authentieke) gegevensbron KSZ.

Meer informatie over hoe deze bronnen gebruikt worden in de opbouw van het antwoord vindt u onder Opvraging.

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Batch

De bestanden die in batch worden opgevraagd moeten de prefix “gssvl” hebben.

Hiervoor moet men de Service-xsd gebruiken en niet de Webservice. Door de Service-xsd te gebruiken zijn er meerdere vragen mogelijk in één bestand. De vraag-bestanden worden op de MAGDA FTP geplaatst in een afnemer specifieke folder. De exacte bestandsnamen en de naam van de folder worden meegedeeld tijdens het aansluitingsproces.

Deze webservice is eveneens beschikbaar in een batch-variant (enkel XML). Voor meer informatie: Webservice In Batch bevragen.

Prefix

SocZek.gssvl-02.00

Voorbeeld

SocZek.gssvl-02.00_20131103115553530

Werking

Aandachtspunten

De afnemer is zelf verantwoordelijk voor de correctheid van de inhoud van de vraag, MAGDA voert geen validaties uit op de opgegeven sociale statuten aangezien deze afhankelijk zijn van afspraken tussen de uiteindelijke afnemer en KSZ.

Responsetijden & Beschikbaarheid

Opmerking:

De MAGDA response tijden zijn heel sterk afhankelijk van de response tijden van de bron. Als de brongegevens heel traag worden aangeleverd kan het MAGDA antwoord niet snel worden aangeleverd. 

Logging

De opvragingen die gebeuren via deze webservice worden bewaard zoals beschreven op de pagina "MAGDA logging".

Ondersteunde talen

MAGDA ondersteunt de Nederlandse taal.

Indien in de brongegevens de Nederlandse tekst niet beschikbaar is voor een bepaald element zal de eerste vertaling van de tekst in de brongegevens gebruikt worden, onafhankelijk van de taal waarin dit gegeven beschikbaar is.

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

SocZek

Classificatie

Persoonsgegevens


Verwante diensten


Met vragen kunt u steeds terecht bij de MAGDA Service Desk.

 
Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen