Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

SocZek.PubliceerMutatiePensioenrechten-02.00

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 webservice, alsook het generieke proces binnen een 2.0 webservice, wordt verwezen naar Werking en gebruik MAGDA 2.0 Webservices.

Situering

Dit document omschrijft ‘PubliceerMutatiePensioenrechten 2.0’ waarmee data van KSZ (Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid) beschikbaar gesteld wordt aan de potentiële afnemers.

Deze dienst behandelt enkel wijzigingen (of nieuwe) van data waarvoor de afnemer is aangesloten.

Deze dienst geeft op basis van INSZ informatie over pensioenrecht(en) van een persoon:

 • Gegevens van de werkgever(s)

 • Informatie over pensioenrecht(en):

  • Periode

  • Type pensioen

  • Type/categorie voordeel

  • Gezinssituatie, gezinslast

  • Categorie Werkgever

De pensioenbedragen worden vooralsnog niet meegegeven met deze dienst.

Verwante diensten

GeefMutatiesPensioenRechten

Gegevensbronnen

De gegevens worden aangeboden door KSZ, de authentieke gegevensbron is de Federale Pensioendienst (FPD).

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Gebruiksvoorwaarden

Vooraleer een afnemer MAGDA diensten kan gebruiken, moet die de MAGDA Toelatingsprocedure doorlopen. Deze procedure zorgt ervoor dat de afnemer wordt geregistreerd als gerechtigd gebruiker van één of meerdere MAGDA diensten.

De afnemer bezorgt Agentschap Digitaal Vlaanderen het IP-adres van de server/PC waarvan de bestanden via sFTP zullen opgehaald worden.

Informatie:

Meer informatie over deze voorwaarden is terug te vinden op de pagina “Machtigingen en toelatingen”.

Meer informatie over het aansluitingsproces is terug te vinden op deze webpagina.

Batch

Deze webservice is eveneens beschikbaar in een batch-variant (enkel XML). Voor meer informatie: Webservice In Batch bevragen.

Prefix

SocZek.PubliceerMutatiePensioenrechten-02.00

Voorbeeld

SocZek.PubliceerMutatiePensioenrechten-02.00_20131103115553530

Functionaliteiten

De dienst PubliceerMutatiePensioenrechten stelt een afnemer in staat om de wijzigingen van pensioenrechten van een of meerdere personen te ontvangen via een gegevensstroom.

De gegevens die door KSZ beschikbaar worden gemaakt, worden verwerkt en uiteindelijk op een FTP folder ter beschikking gesteld aan de afnemer.

De exacte locatie van deze folder en de naam wordt in samenspraak met Digitaal Vlaanderen bij aansluiting beslist. De folderstructuur en de manier waarop de gegevens opgehaald kunnen worden, wordt beschreven in de FTP richtlijnen.

Voor deze gegevensstroom wordt een vast patroon gevolgd voor de naam van het bestand.

MutPensRecht_JJJJMMDDhhmmssSSS.xml waarbij hh in 24h formaat staat.

               Voorbeeld:         MutPensRecht_20160525130811930.xml

Omdat de gegevens in deze publicatie persoonsgevoelig zijn, kunnen de bestanden enkel met SFTP opgehaald worden.

Werking

Logging

De opvragingen die gebeuren via deze webservice worden bewaard zoals beschreven op de pagina "MAGDA logging".

Ondersteunde talen

MAGDA ondersteunt de Nederlandse taal.

Indien in de brongegevens de Nederlandse tekst niet beschikbaar is voor een bepaald element zal de eerste vertaling van de tekst in de brongegevens gebruikt worden, onafhankelijk van de taal waarin dit gegeven beschikbaar is.

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

SocZek

Classificatie

Persoonsgegevens


Verwante diensten


 


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen