Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

Inburgering.GeefDossierVDAB-01.00

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 webservice, alsook het generieke proces binnen een 2.0 webservice, wordt verwezen naar Werking en gebruik MAGDA 2.0 Webservices.

De webservice GeefDossierVDAB laat de gebruiker toe op basis van het INSZ het VDAB dossier van een persoon op te vragen.

Situering

Deze webdienst kadert binnen het domein Inburgering van het MAGDA platform.

Verwante diensten

  • De diensten RegistreerInschrijving 2.0 en RegistreerUitschrijving 2.0. Voor respectievelijk het inschrijven en aanpassen/verwijderen van geregistreerde inschrijvingen in het MAGDA inschrijvingsrepertorium.

Gegevensbronnen

Voor deze dienst is VDAB de leverancier.

Meer informatie over hoe deze bronnen gebruikt worden in de opbouw van het antwoord vindt u onder Opvraging.

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Gebruiksvoorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van deze dienst dient men een machtiging te hebben die toegang geeft tot deze gegevens en een aansluitingsprocedure te doorlopen.

Informatie:

Meer informatie over deze voorwaarden is terug te vinden op de pagina “Machtigingen en toelatingen”.

Meer informatie over het aansluitingsproces is terug te vinden op deze webpagina.

Batch

Deze webservice is eveneens beschikbaar in een batch-variant (enkel XML). Voor meer informatie: Webservice In Batch bevragen.

Functionaliteiten

Vraag

Als vraag wordt doorgestuurd:

  • het INSZ van de persoon

Antwoord

Als antwoord verkrijgt men het VDAB dossier van de persoon of een uitzondering.

Werking

Aandachtspunten

Voor deze dienst is de interface niet oorspronkelijk door CORVE maar door VDAB ontwikkeld. Alle verdere functionele inhoudelijke informatie betreffende het VDAB dossier dient dan ook bij VDAB opgevraagd te worden.

De dienst volgt wel de algemene MAGDA structuur en werking maar geeft wat betreft de concrete inhoud direct hetgeen wordt ontvangen van VDAB door aan de afnemer.

Opties

Volgende configuratieparameters kunnen ingesteld worden in functie van de machtigingen en de wensen van de afnemer:

  • Configuratieparameters op het MAGDA platform zijn voor deze dienst niet van toepassing

Opvraging

MAGDA controleert of de INSZ ingeschreven is in het inschrijvingsrepertorium en indien succesvol wordt de vraag doorgestuurd naar VDAB. 

Het van VDAB ontvangen antwoord bevat een VDAB dossier en/of uitzonderingen en wordt zonder verdere bewerking teruggestuurd naar de afnemer.

Responsetijden & Beschikbaarheid

De webservice op het MAGDA platform is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar. Daarnaast is deze dienst ook afhankelijk van de beschikbaarheid van de externe partij VDAB.

Bij geplande onbeschikbaarheden worden de afnemers op de hoogte gebracht.

Opmerking:

De MAGDA response tijden zijn heel sterk afhankelijk van de response tijden van de bron. Als de brongegevens heel traag worden aangeleverd kan het MAGDA antwoord niet snel worden aangeleverd. 

Logging

De opvragingen die gebeuren via deze webservice worden bewaard zoals beschreven op de pagina "MAGDA logging".

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

Inburgering

Classificatie

Persoonsgegevens


Verwante diensten


Met vragen kunt u steeds terecht bij de MAGDA Service Desk.

 


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen