Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

Energie.GeefEpc-02.01

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 webservice, alsook het generieke proces binnen een 2.0 webservice, wordt verwezen naar Werking en gebruik MAGDA 2.0 Webservices.

Deze versie van de GeefEpc dienst is een uitbreiding op de GeefEPC 02.01 dienst (niet langer beschikbaar) en bevat extra informatie. Deze extra informatie bevat onder meer een extra label voor de kleurenbalk en scores.

Deze dienst is een pure Gateway dienst, geen logica in de MAGDA business dienst is nodig. De binnengekomen data wordt ongewijzigd doorgegeven aan de ontvanger.

Wijzigingshistoriek

Datum

Aanpassingen

Nov 8, 2018 

Aanmaak handleiding

Situering

Dit document omschrijft ‘GeefEpc-02.01’ waarmee data van VEKA (Vlaams Energie en Klimaat Agentschap) beschikbaar gesteld wordt aan de potentiële afnemers.

Deze dienst geeft verschillende gegevens terug:

  • gegevens van het EPC, zoals het attestnummer, bouwjaar, status, datum ingediend, ligging (kadaster, adres, etc.), documenten, personen, etc.

  • details over de resultaten, zoals aard van de werken, bestemming, bouwvorm, luchtdichtheid, etc.

  • extra detailgegevens, zoals de verschillende ruimtes, schildelen, installaties, HESystemen, EPVolumes en aanbevelingen

Gegevensbronnen

De gegevens die GeefEpc 02.01 teruggeeft aan de afnemer komen van VEKA.

Meer informatie over hoe deze bronnen gebruikt worden in de opbouw van het antwoord vindt u onder Opvraging.

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Gebruiksvoorwaarden

Afnemers moeten aan volgende voorwaarden voldoen om deze dienst te mogen gebruiken:

  • Toelating tot het MAGDA platform

Informatie:

Meer informatie over deze voorwaarden is terug te vinden op de pagina “Machtigingen en toelatingen”.

Batch

Deze webservice is eveneens beschikbaar in een batch-variant (enkel XML). Voor meer informatie: Webservice In Batch bevragen.

Prefix

Energie.GeefEpc-0201

Voorbeeld

Energie.GeefEpc-0201_20181103115553530

Functionaliteiten

De afnemer zal berichten (vraag-elementen) aanleveren met informatie over het bestaan van een of meerdere EPC-dossiers. In essentie bevat een bericht volgende informatie:

  • Uniek ID van het een gebouweenheid zoals gekend in Gebouwenregister OF het adres van de gebouweenheid

  • Aanduiding dat het antwoord attesten en/of foto’s moet bevatten

Werking

Aandachtspunten

Er zijn geen specifieke aandachtspunten.

Opties

  • Configuratieparameters op het MAGDA platform zijn voor deze dienst niet van toepassing

Responsetijden & Beschikbaarheid

Responsetijden tussen de 500ms en 10 seconden worden als normaal beschouwd.

Logging

De opvragingen die gebeuren via deze webservice worden bewaard zoals beschreven op de pagina "MAGDA logging".

Ondersteunde talen

MAGDA ondersteunt de Nederlandse taal.

Indien in de brongegevens de Nederlandse tekst niet beschikbaar is voor een bepaald element zal de eerste vertaling van de tekst in de brongegevens gebruikt worden, onafhankelijk van de taal waarin dit gegeven beschikbaar is.

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

Energie

Classificatie

Persoonsgegevens


Verwante diensten


 
Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen