Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

LED.RegistreerBewijs-02.00

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 webservice, alsook het generieke proces binnen een 2.0 webservice, wordt verwezen naar Werking en gebruik MAGDA 2.0 Webservices.

Situering

Via de dienst RegistreerBewijs versie 02.00 is een mogelijk om via MAGDA aan LED een bewijs te melden. De melding heeft enkel betrekking tot nieuwe bewijzen. Het is niet mogelijk om, indien er een wijziging aan een bewijs heeft plaatsgevonden, dit door te sturen. Hiervoor moet eerst een annulatie van het bewijs gebeuren. Pas na de annulatie kan het “nieuwe” bewijs geregistreerd worden.

Het aantal bewijzen dat per oproep doorgestuurd kan worden is beperkt tot één.

De melding (in de xml “vraag”) bevat:

  • De leveranciergegevens

  • Aan wie het bewijs uitgereikt is

  • Het bewijs zelf in de vorm zoals het op dat moment gekend is

Als antwoord verkrijgt men de melding of de registratie van de mutatie al dan niet geslaagd is

Verwante diensten

RegistreerInschrijving:

Afhankelijk van de verkregen machtiging is het mogelijk dat er een inschrijvingscontrole plaatsvindt op

  • het persoon identificatienummer (INSZ)

Aan de hand van een inschrijving laat de gebruiker van een MAGDA dienst weten dat ze in het kader van een bepaalde hoedanigheid bezig zijn met het verwerken van gegevens van de persoon en/of onderneming voor dewelke gegevens opgevraagd wensen te worden. Indien de inschrijvingscontrole van toepassing is, is het bijgevolg noodzakelijk een geldige inschrijving. Is er geen geldige inschrijving aanwezig, dan zijn de gegevens niet opvraagbaar.

Voor meer informatie met betrekking tot de inschrijving op INSZ wordt verwezen naar volgende dienst:

  • RegistreerInschrijving

AnnuleerBewijs:

Voor het gebruik van deze dienst is ook een aansluiting met de AnnuleerBewijs dienst noodzakelijk. Het is namelijk zo dat, indien er een correctie plaatsvindt op een bewijs, dit geldt als een nieuw bewijs waarbij het vorige – foute – bewijs geannuleerd moet worden. 

Batch

De dienst is tevens beschikbaar via xml-batch. De FTP-folder wordt meegedeeld tijdens het aansluitingsproces.

  • Het prefix van het vraag- als het antwoordbestand is “RBWD”

  • Het vraag bestand wordt geplaatst in de map to_vip. Het antwoordbestand is terug te vinden in from_vip

Voor de FTP richtlijnen wordt verwezen naar de MAGDA FTP Richtlijnen: CORVE_MAGDA_Richtlijnen_FTP.doc

Deze webservice is eveneens beschikbaar in een batch-variant (enkel XML). Voor meer informatie: Webservice In Batch bevragen.

Prefix

LED.RegistreerBewijs-02.00

Voorbeeld

LED.RegistreerBewijs-02.00_20131103115553530

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

LED

Classificatie

Persoonsgegevens


Verwante diensten


Met vragen kunt u steeds terecht bij de MAGDA Service Desk.

 


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen