DIGITAAL VLAANDEREN

Gezin.PubliceerAttestKindTenLaste-02.00 - Bronbestand

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 publicatiedienst wordt verwezen naar Bestandsuitwisseling (Publicaties/batchverwerking).

Situering

Deze handleiding beschrijft het gebruik en de werking van de file-to-file verwerking van een bronbestand i.k.v. kinderen ten laste en/of kinderen met een aandoening.

Erkenning van kinderen met een aandoening die gedomicilieerd zijn in Vlaanderen, zal vanaf 1/1/2019 door K&G gebeuren. VLABEL (jaarlijks en maandelijks) en FOD FIN (jaarlijks) zullen van K&G attesten moeten ontvangen in kader van fiscale voordelen toegekend voor de personenbelasting en de verkeersbelasting.

Gegevensbronnen

De gegevens inzake attesten kinderen ten laste zijn afkomstig van het Agentschap Opgroeien. Via deze API is het daarom enkel mogelijk om gegevens van Vlaanderen te raadplegen. Gegevens van Brussel en Wallonië kunnen via een bestandsuitwisseling bij KSZ opgehaald worden.

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Functionaliteiten

Informatie met betrekking tot erkenning van kinderen met een aandoening wordt aan de KSZ bezorgd via een A800 of A800bis bericht. De transformatie van MAGDA formaat naar het A800(bis) formaat gebeurt op het MAGDA platform.

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

Gezin

Classificatie

Persoonsgegevens


Verwante diensten


Met vragen kunt u steeds terecht bij de MAGDA Service Desk.

 

 


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen