Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

Family.GetCareAllowance-03.00

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 webservice, alsook het generieke proces binnen een 2.0 webservice, wordt verwezen naar Werking en gebruik MAGDA 2.0 Webservices.

Situering

Deze webservice kadert binnen het domein Family van het MAGDA OpenShift platform en laat KSZ toe om via een Engelstalige interface gegevens op te vragen aan de GeefZorgtoeslag 02.00 dienst. De KSZ is de enigste afnemer van deze dienst.

Gegevensbronnen

De gegevens zijn afkomstig van het Vlaams Kadaster, beheerd door het agentschap Opgroeien.

Meer informatie over hoe deze bronnen gebruikt worden in de opbouw van het antwoord vindt u terug onder https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/MG/pages/2084372694.

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Gebruiksvoorwaarden

Afnemers moeten aan volgende voorwaarden voldoen om deze dienst te mogen gebruiken:

 • Toelating tot het MAGDA platform

Informatie:

KSZ is de enige afnemer van deze dienst op het MAGDA platform.

Batch

Deze webservice wordt niet beschikbaar gesteld in een batch-variant.

Functionaliteiten

De GetCareAllowance-03.00 businessdienst maakt het mogelijk om zorgtoeslag gegevens die voldoen aan specifieke zoekcriteria te consulteren.

Vraag

Een request bestaat uit volgende criteria:

 • Een verplicht identificatienummer van de sociaal verzekerde

 • Een verplichte referentiedatum of periode waarop het dossier geconsulteerd wordt

 • Optionele zoekparameters om aan te geven welke informatie gewenst is in het response

  • Status van de aanvraag

  • Zorgtoeslag erkenningen

Antwoord

Een response bestaat uit:

 • De opgegeven request criteria

 • Status informatie van het response volgens de KSZ standaard

 • Zorgtoeslag informatie die voldoet aan de request criteria, opgesplitst in volgende gegevensblokken:

  • Status van de aanvraag

  • Zorgtoeslag erkenningen

Opties

Configuratieparameters op het MAGDA platform zijn voor deze dienst niet van toepassing.

Responsetijden & Beschikbaarheid

De webservice op het MAGDA platform is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar.

Ondersteunde talen

Deze dienst voorziet in een Engelstalige interface met Engelstalige omschrijvingen in het status element en het Exceptions element.

De inhoudelijke gegevens die afkomstig zijn van de authentieke bron worden echter steeds getoond in de Nederlandse taal.

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

Family

Classificatie

Persoonsgegevens


Verwante diensten


 


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen