Versiebeheer van Magda diensten

Doel van deze richtlijn

Het doel van dit document is om duidelijk te maken welke regels door MAGDA gevolgd worden bij het beheer van opeenvolgende versies van de Magda-diensten.

Het Magda-platform biedt een aantal diensten aan, zowel via webservices als via FTP. Het Magda-platform voorziet tevens in een versiebeheer van deze diensten, waardoor het technisch mogelijk is om meerdere versies van dezelfde dienst aan te bieden. Uiteraard kan MAGDA om beheer- en kostredenen slechts een beperkt aantal versies van een dienst gelijktijdig aanbieden.

De versiebeheerregels verduidelijken wat u van ons kan verwachten m.b.t. tot de gepaste ondersteuning van een oude versie van een Magda-dienst, en verduidelijken ook wat wij van u verwachten m.b.t. tot het tijdig gebruik van een nieuwe versie van een Magda dienst. Door ons te houden aan deze afspraken kunnen we samen verzekeren dat u als afnemer op een vlotte manier kan gebruik-maken van de bestaande Magda-diensten en op het gepaste moment kan overschakelen naar een nieuwere versie van deze diensten.

Afspraken m.b.t versies

MAGDA verbindt er zich toe dat:

 • een nieuwe versie van een bestaande Magda-dienst in principe* alle functionaliteiten van de vorige versie ondersteunt. Door het overstappen op een nieuwe versie mag voor de bestaande afnemers geen verlies aan bestaande functionaliteit optreden.
 • de geplande beschikbaarheid van een nieuwe versie van een bestaande Magda-dienst tijdig aangekondigd wordt.
 • de vorige versie van een bestaande Magda-dienst nog maximaal 1 jaar operationeel gehouden wordt voor de bestaande afnemers vanaf het ogenblik dat een nieuwe versie van deze dienst in productie geplaatst wordt. De ondersteuning van de bestaande afnemers omvat hierbij zowel het correctief & evolutief onderhoud als de begeleiding bij het gebruik van deze dienst.
 • het geplande uit productie nemen van de vorige versie van een bestaande Magda-dienst tijdig aangekondigd wordt.

MAGDA verwacht van de bestaande afnemers dat zij:

 • binnen het jaar overschakelen van het gebruik van de vorige versie van een bestaande Magda-dienst naar het gebruik van de nieuwe versie van deze dienst, te rekenen vanaf het ogenblik dat deze nieuwe versie in productie geplaatst wordt.

* indien de authentieke gegevensbron die aan de oorsprong ligt van een Magda-dienst een nieuwere versie van die dienst aanbiedt die minder functionaliteiten ondersteunt dan de vorige versie, dan zal ook de Magda-dienst minder functionaliteiten ondersteunen.

Communicatie m.b.t versies

Tijdens de uitrol van een nieuwe versie van een bestaande Magda-dienst worden de volgende communicatie inspanningen door MAGDA voorzien naar de afnemers van deze Magda-dienst:

 • kennisgeving op het ogenblik dat een nieuwe versie van een bestaande Magda-dienst wordt ingepland door MAGDA, met inbegrip van de (voorlopige) planning.
 • kennisgeving op het ogenblik dat een nieuwe versie van een bestaande Magda-dienst op het Magda platform in test geplaatst wordt.
 • waarschuwing op het ogenblik dat een nieuwe versie van een bestaande Magda-dienst op het Magda platform in productie geplaatst wordt, waarin er nadrukkelijk gewezen wordt op de afspraak dat de vorige versie van deze dienst nu nog maximaal 1 jaar zal ondersteund worden. Deze waarschuwing wordt om de 3 maanden herhaald.
 • finale waarschuwing op het ogenblik dat de vorige versie van een bestaande Magda-dienst op het Magda platform uit productie genomen wordt, 1 jaar na de in productie plaatsing van de nieuwe versie van deze dienst.

Verantwoordelijkheden m.b.t. communicatie

De afnemers van een bestaande Magda-dienst die een nieuwe versie krijgen zijn verantwoordelijk voor:

 • het aandachtig lezen van de kennisgevingen/waarschuwingen die ze van MAGDA ontvangen omtrent de uitrol van deze nieuwe versie.
 • het zo snel mogelijk ondernemen van de nodige stappen om deze nieuwe versie van de door hen gebruikte Magda-dienst in gebruik te kunnen nemen.
 • het continu op de hoogte houden van MAGDA i.v.m. eventuele problemen die ze ondervinden om de bestaande Magda-dienst tijdig uit gebruik te nemen, of om op de nieuwe Magda-dienst over te schakelen.

De domeinbeheerders (personengegevens, ondernemingengegevens, geografische gegevens) van het Magda-platform zijn verantwoordelijk voor:

 • het kennisgeven/waarschuwen van de afnemers van bestaande Magda-diensten waarvoor een nieuwe versie zal beschikbaar komen.
 • het overleggen met de afnemers van bestaande Magda-diensten over de haalbaarheid van een tijdige overschakeling van het gebruik van de huidige versie naar de nieuwe versie.

Op deze pagina

Binnen deze handleiding