Publicaties

Een publicatie laat de bron toe gegevens uit te wisselen met één tot meerdere partijen. MAGDA is hierbij in de mogelijkheid de bestanden

  • of één op één door te geven naar een specifieke partij;
  • of te verdelen naar meerdere partijen, dit op basis van hun machtiging.


De aanlevering vanuit de bron gebeurt steeds door middel van een bestand.

Brondienst contract

De bron kan op twee manieren een publicatie aanbieden. Of deze is MAGDA 2.0 compliant, of deze publicatie is op een niet MAGDA 2.0 compliant manier gebouwd.

Index

MAGDA 2.0 Compliant

Voor een MAGDA 2.0 compliant publicatie bij de brondienst geldt voornamelijk dat deze moet voldoen aan de MAGDA 2.0 xsd schema richtlijnen alsook de manier van aanlevering. Een groot voordeel van MAGDA 2.0 compliant is dat er gebruik gemaakt kan worden van standaard oplossingen waardoor de ontwikkeltijd beperkt is.

Om duidelijk te maken dat een dienst MAGDA 2.0 compliant is, begint de versie van de publicatie steeds met 2.0.

Voor meer informatie rond de implementatie van een MAGDA 2.0 compliant publicatie wordt verwezen naar Bouw MAGDA 2.0 Compliant publicatie.

Voor de bouw van een MAGDA 2.0 compliant publicatie xsd wordt verwezen naar MAGDA 2.0 Compliant xsd voor Webservice of Publicatie.

Niet MAGDA 2.0 Compliant

Biedt de bron een niet MAGDA 2.0 compliant publicatie aan, dan zal op het MAGDA platform bijkomende ontwikkeling gebeuren om het aanleverde bestand om te zetten naar een MAGDA 2.0 XML vooraleer de verdeling/doorgifte naar de afnemers(s) kan plaatsvinden.


Overige afspraken

Buiten het al dan niet MAGDA 2.0 compliant zijn dienen verder afspraken gemaakt te worden.

Frequentie

De frequentie van aanlevering wordt besproken. Verschillende opties zijn mogelijk zoals éénmaal dagelijks, meerdere keren per dag, wekelijks ... .

Databestanden worden idealiter na de kantooruren aangeboden, dit om de belasting op de MAGDA diensten tijdens de kantooruren te beperke

Geen gegevensHeeft de bron geen gegevens te publiceren wordt geen bestand aangeboden.
Testbestanden tijdens ontwikkeling

Tijdens de implementatie levert de bron aan MAGDA de nodige testbestanden aan.

Testbestanden voor nieuwe afnemersNieuwe afnemers van de stroom behoeven soms specifieke testdata. De bron moet in staat zijn deze testdata aan te leveren.
Aanlevering bestandenDe bestanden vanuit de bron worden steeds aangeleverd op de MAGDA FTP-omgeving. Meer informatie is te vinden op /wiki/spaces/MG/pages/486015072.
BestandsnamenDe bestandsnamen volgen de MAGDA richtlijnen, voor meer informatie /wiki/spaces/MG/pages/486015072.
ResultaatbestandMAGDA publiceert geen "resultaatbestand" naar de bron toe. Dit is een bestand met het resultaat van verwerking door MAGDA.