DIGITAAL VLAANDEREN

Persoon.CreeerBIS-02.02

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 webservice, alsook het generieke proces binnen een 2.0 webservice, wordt verwezen naar Werking en gebruik MAGDA 2.0 Webservices.

Deze dienst is een herwerking van de CreeerBIS-02.00 naar aanleiding van de KSZ v4 services upgrade. Het laat een gebruiker toe om de persoonsgegevens van een persoon in een KSZ-register te creëren.

Situering

Deze dienst kadert binnen het domein Persoon van het MAGDA-platform.

Verwante diensten

Om een geregistreerd persoon te wijzigen in de KSZ-registers kan de dienst Persoon.WijzigKSZPersoon-02.02 worden gebruikt.

Gegevensbronnen

De authentieke bron van de gegevens is KSZ (BIS/RAD) dat achterliggend ook het Rijksregister gebruikt.

Meer informatie over hoe deze bronnen gebruikt worden in de opbouw van het antwoord vindt u onder Opvraging.

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Gebruiksvoorwaarden

Afnemers moeten aan volgende voorwaarden voldoen om deze dienst te mogen gebruiken:

Informatie:

Meer informatie over deze voorwaarden is terug te vinden op de pagina “Machtigingen en toelatingen”.

Meer informatie over het aansluitingsproces is terug te vinden op deze webpagina.

Batch

Deze webservice is eveneens beschikbaar in een batch-variant (enkel XML). Voor meer informatie: Webservice In Batch bevragen.

Prefix

Persoon.CreeerBis-02_02

Voorbeeld

Persoon.CreeerBis-02_02_20131103115553530

Functionaliteiten

De webservice CreeerBIS-02.02 laat de afnemer van het MAGDA-platform toe om de persoonsgegevens van een persoon in het BIS-register te registreren. Deze registratie gebeurt op basis van de gegevens van de persoon. 

Eens de afnemer de request gelanceerd heeft, wordt de vraag doorgestuurd naar de KSZ. De KSZ voert de registratie uit en retourneert daarna ofwel de huidige staat van de persoonsgegevens (indien de registratie gelukt is) of een lijst van fonetische matches, door de KSZ gevonden tijdens de registratie. In dat geval is er geen registratie gebeurd en dient de afnemer de persoonsgegevens te verfijnen. MAGDA ontvangt het antwoord en transformeert dit naar een Antwoord voor de afnemer. Afhankelijk van de verkregen machtigingen worden bepaalde gegevens al dan niet gefilterd. 

Instructies voor het gebruik van deze dienst kan u ook terugvinden in dit document.

Te registeren persoonsgegevens

Naam

Nationaliteiten

Geboorte

Overlijden

Geslacht

Burgerlijke staten

Adres - Hoofdverblijfplaats

Adres - Contactadres

Werking

Opties

Volgende configuratieparameters kunnen op het MAGDA-platform ingesteld worden in functie van de machtigingen en de wensen van de afnemer:

  • Configuratieparameters op het MAGDA-platform zijn voor deze dienst niet van toepassing

Opvraging

Van zodra de vraag gesteld is, wordt er een XSD-validatie uitgevoerd. Is de ontvangen vraag-XML niet geldig tegenover het schema, dan stopt de verwerking en wordt een foutmelding aangemaakt, anders gaat de verwerking verder. Na de XSD-validatie vinden de nodige authenticatie- en autorisatiecontroles plaats.
Hierna vindt er een functionele validatie plaats van de vraag. Nadien zal de webservice achterliggend de CbssPerson.registerPerson operatie van KSZ oproepen.

Ontvangt de webservice een antwoord – hetzij de nieuw geregistreerde persoonsgegevens, hetzij een lijst van fonetische matches, hetzij een foutcode – wordt dit gevalideerd en omgezet in een MAGDA XML-formaat. Het antwoord wordt nogmaals gevalideerd waarna het aan de afnemer ter beschikking gesteld wordt.

Responstijden & Beschikbaarheid

Logging

De opvragingen die gebeuren via deze webservice worden bewaard zoals beschreven op de pagina Logging diensten.

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

Persoon

Classificatie

Persoonsgegevens


 
Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen