Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

Persoon.PubliceerMutatieGezinssamenstelling-02.02

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 publicatiedienst wordt verwezen naar Bestandsuitwisseling (Publicaties/batchverwerking).

Situering

Het doel van deze publicatie op het MAGDA-platform is het beschikbaar stellen van de veranderingen in de gegevens van gezinnen. Deze gegevens zijn afkomstig van het Rijksregister en/of de KSZ en worden verdeeld via de KSZ naar diens partners.

Verwante diensten

Deze publicatie is de opvolger van de Persoon.PubliceerMutatieGezinssamenstelling-02.00.

Andere diensten die informatie geven m.b.t. samenstelling van gezinnen zijn:

Gegevensbronnen

De gegevens worden aangeboden door de KSZ, maar de achterliggende authentieke bron van de gegevens is het Rijskregister.

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Gebruiksvoorwaarden

Afnemers moeten aan volgende voorwaarden voldoen om deze dienst te mogen gebruiken:

Informatie:

Meer informatie over deze voorwaarden is terug te vinden op de pagina “Machtigingen en toelatingen”.

Meer informatie over het aansluitingsproces is terug te vinden op deze webpagina.

Functionaliteiten

Deze dienst is een Publicatie-service. Elke afnemer heeft de mogelijkheid om in samenspraak met Digitaal Vlaanderen te bepalen welke gegevens gevraagd worden, op basis van welke criteria deze geselecteerd moeten worden en met welke frequentie die zouden moeten aangeleverd worden.

De gegevens worden na publicatie beschikbaar gesteld op de MAGDA FTP server. De exacte locatie van deze folder en de naam wordt in samenspraak met Digitaal Vlaanderen bij aansluiting beslist. De folderstructuur en de manier waarop de gegevens opgehaald kunnen worden, worden beschreven in de FTP richtlijnen.

In het geval er geen gegevens geselecteerd zouden worden, wordt er standaard geen bestand aangemaakt, tenzij de afnemer uitdrukkelijk vraagt om in dat geval toch een uitzonderingsbestand aan te leveren.

De KSZ ontvangt de wijzigingen in de gegevens m.b.t. gezinssamenstellingen van het Rijksregister.

 1. KSZ stelt deze wijzigingen beschikbaar aan diens partners op een FTP server

 2. De FTP-Scheduler haalt dit bestand op bij de KSZ en stelt deze ter beschikking voor de File to File Scheduler

 3. De File to File stroom valideert de voucher en stelt de eigenlijke mutatiebestanden ter beschikking van de File to DB Scheduler

 4. De File to DB strom zal instaan voor de correcte transformatie van het KSZ-formaat naar het MAGDA-formaat

 5. Het PubMut framework pusht de gegevens naar de publicatiegateway

 6. De publicatiegateway stelt de gegevens beschikbaar van de afnemers

Werking

Verdeelde gegevens

De gegevens worden verdeeld op basis van de criteria, die besproken worden tijdens het aansluitingsproces of voorafgaande gesprekken.

Verfijnde selecties zijn mogelijk, gelieve hiervoor contact op te nemen met de MAGDA Service Desk.

Opties

Volgende afleveropties kunnen ingesteld worden in functie van de machtigingen en de wensen van de afnemer:

 • Compressie van het bestand in .zip

 • Bundeling van bestanden (gezamenlijke aflevering van meerdere publicaties)

 • Compressie van de bundeling

 • Borderelbestand (oplijsting afgeleverde bestanden, enkel mogelijk indien bundeling)

 • Uitzonderingsbestand / leeg bestand (indien er geen gegevens te publiceren zijn, verkrijgt men toch een bestand)

 • Controlebestand (bevat een md5, gebruikte encoding, gebruikte en volgende herstartdatum)

Opkuis & Logging

De gegevens in het bestand worden bewaard zoals beschreven op de pagina “Logging diensten”.
Bestanden worden gedurende een beperkte tijd aangeboden op de FTP-folder zoals beschreven in de FTP richtlijnen.

Beschikbaarheid

De publicatie op het MAGDA-platform is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar.

De KSZ ontvangt dagelijks gegevens vanuit het Rijksregister, behalve op zon- en feestdagen.

Over het algemeen worden de bestanden de dag na ontvangst vanuit het Rijksregister verzonden. Dat betekent dat er in principe geen mutatieberichten worden afgeleverd op maandagen en dagen na een feestdag.

De KSZ ontvangt dagelijks ongeveer 10000 notificaties m.b.t. gezinssamenstellingen. In functie van de inschrijvingen in het personen repertorium worden deze vervolgens verspreid naar de Vlaamse afnemers.

Ondersteunde talen

MAGDA ondersteunt de Nederlandse taal.

Indien in de brongegevens de Nederlandse tekst niet beschikbaar is voor een bepaald element, zal de eerste vertaling van de tekst in de brongegevens gebruikt worden, onafhankelijk van de taal waarin dit gegeven beschikbaar is.

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

Persoon

Classificatie

Persoonsgegevens


 


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen