Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

Persoon.GeefPasfoto-02.00

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 webservice, alsook het generieke proces binnen een 2.0 webservice, wordt verwezen naar Werking en gebruik MAGDA 2.0 Webservices.

De webservice GeefPasfoto 2.0 laat een gemachtigde afnemer van het MAGDA platform toe de pasfoto van een persoon, die bewaard wordt door het Rijksregister, op te halen. Dit gebeurt op basis van het INSZ van deze persoon.

Situering

Deze dienst kadert binnen het domein Persoon van het MAGDA platform.

Verwante diensten

Om deze webservice te kunnen gebruiken moet er eerst een inschrijving in het MAGDA inschrijvingsrepertorium voor personen aangemaakt worden. Deze inschrijvingen kunnen toegevoegd en verwijderd worden via de webservice RegistreerInschrijving.

Gegevensbronnen

De authentieke bron van de gegevens is het Rijksregister. 

Voor meer informatie met betrekking tot de inhoud van de persoonsgegevens wordt verwezen naar de Rijksregister onderrichtingen terug te vinden via volgende URL: http://www.ibz.rrn.fgov.be/index.php?id=2485&L=1

Meer informatie over hoe deze bronnen gebruikt worden in de opbouw van het antwoord vindt u onder Opvraging.

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de Federale bron voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Gebruiksvoorwaarden

Afnemers moeten aan volgende voorwaarden voldoen om deze dienst te mogen gebruiken:

  • Toelating tot het MAGDA platform

  • Machtiging van het sectoraal comité van het Rijksregister

Informatie:

Meer informatie over deze voorwaarden is terug te vinden op de pagina “Machtigingen en toelatingen”.

Meer informatie over het aansluitingsproces is terug te vinden op deze webpagina.

Batch

Deze webservice is eveneens beschikbaar in een batch-variant (enkel XML). Voor meer informatie: Webservice In Batch bevragen.

Prefix

GPRD

Voorbeeld

GPRD_20131103115553530.XML

Functionaliteiten

Vraag

De afnemer vermeldt in de vraag het INSZ van de persoon waarvoor de pasfoto dient opgevraagd te worden.

Antwoord

Eens de afnemer de request gelanceerd heeft wordt de vraag doorgestuurd naar het Rijksregister. MAGDA ontvangt het antwoord van Rijksregister en geeft dit terug als een ‘Pasfoto’.

Deze Pasfoto van MAGDA is in hetzelfde formaat als hoe de pasfoto van het Rijksregister wordt verkregen, namelijk in zgn. ‘Base 64’ formaat.

Informatie:

Base 64 is een veel gebruikte methode om binaire data te converteren naar ASCII tekens en omgekeerd. Concreet betekent dit dat de geleverde pasfoto zal bestaan uit een reeks tekens die een afnemer met een Base 64 decoder zelf terug kan omzetten naar een pasfoto. MAGDA voorziet geen Base 64 decoder maar deze zijn vrij verkrijgbaar.

Naast de pasfoto levert de dienst ook de datum waarop de pasfoto voor het laatst is aangepast.

Werking

Aandachtspunten

Opties

Volgende configuratieparameters kunnen ingesteld worden in functie van de machtigingen en de wensen van de afnemer:

  • Configuratieparameters op het MAGDA platform zijn voor deze dienst niet van toepassing

Opvraging

Van zodra de vraag gesteld is wordt er een XSD-validatie uitgevoerd. Is de ontvangen vraag XML niet geldig tegenover het schema, dan stopt de verwerking en wordt een foutmelding aangemaakt, anders gaat de verwerking verder.

Na de XSD-validatie vinden de nodige authenticatie- en autorisatiecontroles plaats, bijvoorbeeld de inschrijvingscontrole.

Hierna vindt er een functionele validatie plaats van de vraag (bijvoorbeeld checksum 97 op het INSZ)

Nadien zal de webservice achterliggend ‘transactie 08’ bij het Rijksregister oproepen. Dit is de dienst van het Rijksregister die een pasfoto kan leveren. Ontvangt de webservice een antwoord – hetzij de pasfoto, hetzij een foutcode – wordt dit gevalideerd en omgezet in een MAGDA XML formaat. Het antwoord wordt nogmaals gevalideerd waarna het aan de afnemer ter beschikking gesteld wordt.

Responsetijden & Beschikbaarheid

De webservice op het MAGDA platform is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar. De beschikbaarheid van de gegevens is echter volledig afhankelijk van Rijksregister die in principe 24/7 beschikbaar is.

Bij geplande onbeschikbaarheden van het Rijksregister worden de afnemers op de hoogte gebracht via mail. Bij een onverwachte onbeschikbaarheid wordt in het mate van het mogelijk een mail uitgestuurd (dit is als Digitaal Vlaanderen zelf op de hoogte gebracht wordt door Rijksregister).

Opmerking:

De MAGDA response tijden zijn heel sterk afhankelijk van de response tijden van de bron. Als de brongegevens heel traag worden aangeleverd kan het MAGDA antwoord niet snel worden aangeleverd. 

Logging

De opvragingen die gebeuren via deze webservice worden bewaard zoals beschreven op de pagina "MAGDA logging".

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

Persoon

Classificatie

Persoonsgegevens


Met vragen kunt u steeds terecht bij de MAGDA Service Desk.

 


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen