Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

Onderneming.PubliceerFuncties-02.00

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 publicatiedienst wordt verwezen naar Bestandsuitwisseling (Publicaties/batchverwerking).

De PubliceerFuncties 2.0 staat in voor het publiceren van de functiegegevens die bewaard worden in de MAGDA databank, en dit zowel in XML- als in CSV-formaat.

Situering

Deze publicatiedienst kadert binnen het domein Onderneming van MAGDA platform.

Gegevensbronnen

De oorspronkelijke bron van deze gegevens is KBO.

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Gebruiksvoorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van deze dienst dient men een machtiging te hebben die toegang geeft tot deze gegevens en een aansluitingsprocedure te doorlopen:

  • Toelating tot de publicatie PubliceerFuncties 02.00

  • Machtiging van het sectoraal comité van het Rijksregister

Informatie:

Meer informatie over deze voorwaarden is terug te vinden op de pagina “Machtigingen en toelatingen”.

Meer informatie over het aansluitingsproces is terug te vinden op deze webpagina.

Functionaliteiten

Deze dienst is een Publicatie-service. Elke afnemer heeft de mogelijkheid om in samenspraak met Digitaal Vlaanderen te bepalen welke gegevens gevraagd worden, op basis van welke criteria deze geselecteerd moeten worden en met welke frequentie die zouden moeten aangeleverd worden.

De gegevens worden na publicatie beschikbaar gesteld op de MAGDA FTP server. De exacte locatie van deze folder en de naam wordt in samenspraak met Digitaal Vlaanderen bij aansluiting beslist. De folderstructuur en de manier waarop de gegevens opgehaald kunnen worden, wordt beschreven in de FTP richtlijnen.

In het geval er geen gegevens geselecteerd zouden worden, wordt er standaard geen bestand aangemaakt, tenzij de afnemer uitdrukkelijk vraagt om in dat geval toch een uitzonderingsbestand aan te leveren.

Werking

Verdeelde gegevens

De gegevens worden verdeeld op basis van de criteria die besproken worden tijdens het aansluitingsproces of voorafgaande gesprekken.

Verfijnde selecties zijn mogelijk, gelieve hiervoor contact op te nemen met de MAGDA Service Desk.

Voorbeelden van dergelijke selecties: enkel ondernemingen uit eigen klantenlijst, ondernemingen uit bepaalde gemeente, … .

Opties

Volgende afleveropties kunnen ingesteld worden in functie van de wensen van de afnemer:

  • Compressie van het bestand in .zip

  • Bundeling van bestanden (gezamelijke aflevering van meerdere publicaties)

  • Compressie van de bundeling

  • Borderelbestand (oplijsting afgeleverde bestanden, enkel mogelijk indien bundeling)

  • Uitzonderingsbestand / leeg bestand (indien er geen gegevens te publiceren zijn, verkrijgt men toch een bestand)

  • Controlebestand (bevat een md5, gebruikte encoding, gebruikte en volgende herstartdatum)

Voorts heeft de afnemer de mogelijkheid om aan te geven of er een overzicht moet aangeleverd worden (bepaald maximum aantal records) dan wel moet gewerkt worden op basis van een herstartdatum.

Opkuis & Logging

De gegevens in het bestand worden bewaard zoals beschreven op de pagina “MAGDA logging”.
Bestanden worden gedurende een beperkte tijd aangeboden op de FTP folder zoals beschreven in de FTP richtlijnen.

Beschikbaarheid

MAGDA verwerkt de door KBO verkregen gegevens 7 dagen op 7, 24 uur op 24. De beschikbaarheid is natuurlijk afhankelijk van aanlevering door KBO zelf.

De periodiciteit van aanlevering via MAGDA is te bespreken tijdens het aansluitingsproces of voorafgaande besprekingen. Algemeen beschouwd is het mogelijk de gegevens dagelijks, wekelijks, … aan te bieden.

Opmerking:

De beschikbaarheid van de dienst staat beschreven op de MAGDA richtlijnen pagina.

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

Onderneming

Classificatie

Geen persoonsgegevens


Verwante diensten


Met vragen kunt u steeds terecht bij de MAGDA Service Desk.


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen