Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

Onderneming.GeefOndernemingVKBO-02.00

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 webservice, alsook het generieke proces binnen een 2.0 webservice, wordt verwezen naar Werking en gebruik MAGDA 2.0 Webservices.

De dienst ‘GeefOndernemingVKBO 2.0’ geeft de basis-identificatiegegevens van een onderneming of vestiging terug aan de hand van het ondernemingsnummer of het vestigingsnummer. De onderliggende data bevindt zich in de VKBO-databank die gevoed en beheerd wordt door de KBO-provisionering.

Situering

Deze dienst kadert binnen het domein Onderneming van het MAGDA platform.

Verwante diensten

Gegevensbronnen

De authentieke bron van de gegevens is de KBO. 

Meer informatie over hoe deze bronnen gebruikt worden in de opbouw van het antwoord vindt u onder Opvraging.

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Gebruiksvoorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van deze dienst dient men een machtiging te hebben die toegang geeft tot deze gegevens en een aansluitingsprocedure te doorlopen.

Informatie:

Meer informatie over deze voorwaarden is terug te vinden op de pagina “Machtigingen en toelatingen”.

Meer informatie over het aansluitingsproces is terug te vinden op deze webpagina.

Batch

Deze webservice is eveneens beschikbaar in een batch-variant (enkel XML). Voor meer informatie: Webservice In Batch bevragen.

Prefix

GOND

Voorbeeld

GOND_20131103115553530.xml

Functionaliteiten

Deze dienst kadert binnen het domein Onderneming van het MAGDA platform. 

Met de OndernemingVKBO 2.0 streeft MAGDA VKBO naar éénzelfde formaat voor zowel de GeefOndernemingVKBO 02.00, PubliceerOndernemingVKBO 2.0 en de toekomstige ZoekOndernemingVKBO 2.0.

Ten opzicht van de vorige versies bevat de OndernemingVKBO 2.0 bijkomende informatie met betrekking tot de adresdoorhaling en ambtshalve doorhaling.

Vraag

De gebruiker voert een request uit op basis van het ondernemingsnummer of vestigingsnummer.

Antwoord

Als antwoord verkrijgt men de actuele gegevens van de gevraagde onderneming of vestiging.

Het antwoord bevat gegevens als

  • De status van onderneming / vestiging

  • Van de vestiging de maatschappelijke zetel (ondernemingsnummer)

  • Rechtsvorm en rechtstoestand

  • Adres (en adres doorhaling)

  • Maatschappelijke naam, afgekorte naam, commerciële naam

  • Ambtshalve doorhaling

Deze dienst vraagt de gegevens op in de MAGDA VKBO databank en niet rechtstreeks bij KBO.

Werking

Opties

Volgende configuratieparameters kunnen ingesteld worden in functie van de machtigingen en de wensen van de afnemer:

  • Configuratieparameters op het MAGDA platform zijn voor deze dienst niet van toepassing

Opvraging

Van zodra de vraag gesteld is wordt er een XSD-validatie uitgevoerd. Is de ontvangen vraag XML niet geldig tegenover het schema, dan stopt de verwerking en wordt een foutmelding aangemaakt, anders gaat de verwerking verder. Na de XSD-validatie vinden de nodige authenticatie- en autorisatiecontroles plaats. 

Bovendien gebeurt er een controle op het Ondernemingsnummer-element, namelijk dat dit voldoet aan het 97-controlecijder. Daarna worden de van het opgegeven nummer de gegevens in de VKBO-databank opgezocht.

Indien er geen gegevens gevonden werden voor de vraag verkrijgt men als fout 30001. Bekomt men gegevens, dan worden deze omgezet naar een Onderneming binnen het Antwoord/Inhoud-element.

Het antwoord wordt gevalideerd tegenover de xsd waarna het aan de afnemer ter beschikking gesteld wordt.

Responsetijden & Beschikbaarheid

De webservice op het MAGDA platform is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar. Bij geplande onbeschikbaarheden worden de afnemers op de hoogte gebracht via mail.

Opmerking:

De MAGDA response tijden zijn heel sterk afhankelijk van de response tijden van de bron. Als de brongegevens heel traag worden aangeleverd kan het MAGDA antwoord niet snel worden aangeleverd. 

Logging

De opvragingen die gebeuren via deze webservice worden bewaard zoals beschreven op de pagina "MAGDA logging".

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

Onderneming

Classificatie

Geen persoonsgegevens


Verwante diensten


Met vragen kunt u steeds terecht bij de MAGDA Service Desk.


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen