Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

Onderneming.GeefTewerkstelling-02.00

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 webservice, alsook het generieke proces binnen een 2.0 webservice, wordt verwezen naar Werking en gebruik MAGDA 2.0 Webservices.

De webservice GeefTewerkstelling stelt de gebruiker in staat om op basis van een ondernemingsnummer of vestigingsnummer de tewerkstellinggegevens van of een onderneming of een vestiging op te vragen.

Situering

Deze dienst kadert binnen het domein Onderneming van MAGDA platform.

Verwante diensten

Gegevensbronnen

De oorspronkelijke bron van de gegevens is de RSZ.

Meer informatie over hoe deze bronnen gebruikt worden in de opbouw van het antwoord vindt u onder Opvraging.

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Gebruiksvoorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van deze dienst dient men een aansluitingsprocedure te doorlopen:

  • Toelating tot de webservice GeefTewerkstelling 02.00

Informatie:

Meer informatie over deze voorwaarden is terug te vinden op de pagina “Machtigingen en toelatingen”.

Meer informatie over het aansluitingsproces is terug te vinden op deze webpagina.

Batch

Deze webservice is eveneens beschikbaar in een batch-variant (enkel XML). Voor meer informatie: Webservice In Batch bevragen.

Prefix

GTWD

Voorbeeld

GTWD _20131103115553530.XML

Functionaliteiten

Vraag

De afnemer dient te beschikken over het ondernemingsnummer of vestigingsnummer om deze dienst te kunnen bevragen.

Antwoord

Het antwoord van de dienst bestaan uit de tewerkstellingsgegevens van of een onderneming of een vestiging.

Werking

Aandachtspunten

  • Het antwoord tussen een onderneming en vestiging is licht verschillend. De verschillen worden verder in dit document toegelicht.

  • De verschillen met de 1.01 versie van de dienst zijn zeer beperkt waardoor een overgang naar deze 2.0 versie geen al te zware effort mag kosten.De interface is in vergelijking met de 01.01-versie op enkele punten gewijzigd maar is voor minstens 75% identiek.

Opties

Volgende configuratieparameters kunnen ingesteld worden in functie van de machtigingen en de wensen van de afnemer:

  • Configuratieparameters op het MAGDA platform zijn voor deze dienst niet van toepassing

Opvraging

Van zodra de vraag gesteld is wordt er een XSD-validatie uitgevoerd. Is de ontvangen vraag XML niet geldig tegenover het schema, dan stopt de verwerking en wordt een foutmelding aangemaakt, anders gaat de verwerking verder. Na de XSD-validatie vinden de nodige authenticatie- en autorisatiecontroles plaats.

Hierna vindt er een functionele validatie plaats van de vraag, dit blijft beperkt toch een controle van het ondernemingsnummer

Is er een actuele tewerkstelling (meest recent gekende), dan wordt dit opgenomen in het antwoord. Afhankelijk van of onderneming of vestiging bevat het antwoord licht andere gegevens.

Is er geen tewerkstelling aanwezig, dan verkrijgt men de melding dat er geen gegevens gevonden zijn.

Het antwoord wordt nogmaals gevalideerd waarna het aan de afnemer ter beschikking gesteld wordt.

Responsetijden & Beschikbaarheid

De webservice op het MAGDA platform is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar. Deze webservice is niet afhankelijk van externe bronnen zoals Rijksregister, KSZ, … .

RSZ-gegevens worden elk kwartaal bijgewerkt.  

Bij geplande onbeschikbaarheden worden de afnemers op de hoogte gebracht.

Logging

De opvragingen die gebeuren via deze webservice worden bewaard zoals beschreven op de pagina "MAGDA logging".

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

Onderneming

Classificatie

Geen persoonsgegevens


Verwante diensten


Met vragen kunt u steeds terecht bij de MAGDA Service Desk.


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen