Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

Repertorium.RegistreerInschrijving-02.01

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 webservice, alsook het generieke proces binnen een 2.0 webservice, wordt verwezen naar Werking en gebruik MAGDA 2.0 Webservices.

Situering

Dit document beschrijft het gebruik en de werking van de webservice RegistreerInschrijving 2.01 zoals deze door Agentschap Digitaal Vlaanderen op het MAGDA platform aangeboden wordt.

De functionaliteit van deze dienst is om een ondernemingsnummer in te schrijven in het MAGDA Ondernemingsrepertorium, interessant i.k.v. het ontvangen van wijzigingen uit de bron KBO/VKBO.

Gegevensbronnen

Voor wat betreft het inschrijven van een ondernemingsnummer is er geen externe bron van toepassing. De inschrijvingen gebeuren in het MAGDA inschrijvingsrepertorium.

Voor inschrijvingen van personen wordt de externe bron dienst van de KSZ aangeroepen om de inschrijving in het KSZ personenrepertorium te kunnen doen.

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Batch

Deze webservice is eveneens beschikbaar in een batch-variant (enkel XML). Voor meer informatie: Webservice In Batch bevragen.

Hiervoor moet men de Service-xsd gebruiken en niet de Webservice. Door de Service-xsd te gebruiken zijn er meerdere vragen mogelijk in één bestand. De vraag-bestanden worden op de MAGDA FTP geplaatst in een afnemer specifieke folder. Deze folder wordt tijdens het aansluitingsproces toegekend. Als prefix voor de batchbestanden wordt RINS (RegistreerInschrijving) gebruikt.

Prefix

RINS

Voorbeeld

RINS_2013110311553530

Functionaliteiten

Deze dienst maakt het mogelijk voor de afnemer om bepaalde sleutels in te schrijven. Voor het inschrijven van een Ondernemingsnummer wordt het MAGDA Ondernemingsrepertorium gebruikt.

Als antwoord verkrijgt men een “wel geslaagd” of “niet geslaagd”

Werking

Aandachtspunten

Op dit moment is het niet mogelijk een werkrelatie of een werkrelatie tussen personen in te schrijven.

Responsetijden & Beschikbaarheid

De webservice op het MAGDA platform is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar.

De beschikbaarheid is afhankelijk van de beschikbaarheid bij de bron.

Bij geplande onbeschikbaarheden worden de afnemers op de hoogte gebracht.

Opmerking:

De MAGDA response tijden zijn heel sterk afhankelijk van de response tijden van de bron. Als de brongegevens heel traag worden aangeleverd kan het MAGDA antwoord niet snel worden aangeleverd. 

Logging

De opvragingen die gebeuren via deze webservice worden bewaard zoals beschreven op de pagina "MAGDA logging".

Ondersteunde talen

MAGDA ondersteunt de Nederlandse taal.

Indien in de brongegevens de Nederlandse tekst niet beschikbaar is voor een bepaald element zal de eerste vertaling van de tekst in de brongegevens gebruikt worden, onafhankelijk van de taal waarin dit gegeven beschikbaar is.

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

Repertorium

Classificatie

Persoonsgegevens


Verwante diensten

Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen