Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

Onderneming.GeefOndernemingSignalen-02.00

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 webservice, alsook het generieke proces binnen een 2.0 webservice, wordt verwezen naar Werking en gebruik MAGDA 2.0 Webservices.

De webservice GeefOndernemingSignalen 2.0 laat de afnemer van het MAGDA platform toe de (pre-) faillissementsignaal gegevens van een onderneming op te vragen. Hierbij zijn ook de RSZ dagvaardingen ingesloten. 

Situering

Deze dienst kadert binnen het domein Onderneming op het MAGDA platform.

Verwante diensten

Via de dienst Onderneming.PubliceerFaillisementsignaal 02.00 kunnen faillisementssignalen komende van Graydon gepubliceerd worden, beschikbaar in XML en CSV.

Via de dienst Onderneming.PubliceerRSZDagvaarding 02.00 kunnen RSZ dagvaardingen komende van Graydon gepubliceerd worden, beschikbaar in XML en CSV.

Gegevensbronnen

De oorspronkelijke bron van deze gegevens is Graydon.

Meer informatie over hoe deze bronnen gebruikt worden in de opbouw van het antwoord vindt u onder Opvraging.

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Gebruiksvoorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van deze dienst dient men geen machtiging te hebben. Wel dient toegang aangevraagd te worden via de aansluitingsprocedure.

 • Toelating tot het gebruik van de webservice GeefOndernemingSignalen 2.0

  • Toelating tot de RSZ Dagvaarding gegevens

  • Toelating tot de Faillissementgegevens

Informatie:

Meer informatie over deze voorwaarden is terug te vinden op de pagina “Machtigingen en toelatingen”.

Meer informatie over het aansluitingsproces is terug te vinden op deze webpagina.

Batch

Deze webservice is eveneens beschikbaar in een batch-variant (enkel XML). Voor meer informatie: Webservice In Batch bevragen.

Prefix

GOSD

Voorbeeld

GOSD _20131103115553530.xml

Functionaliteiten

Vraag

De afnemer is in staat de gegevens op te vragen op basis van het ondernemingsnummer van de onderneming. Als extra parameters zijn mogelijk:

 • een periode (begin- en einddatum waarbinnen het signaal geregistreerd is)

 • aanduiding welke gegevens gewenst zijn

  • RSZ dagvaardingen

  • Faillissementsignalen

Antwoord

De gevraagde gegevens worden opgehaald uit de MAGDA database en omgezet naar een antwoord conform de MAGDA richtlijnen. Dit antwoord bevat een OndernemingSignaal met hierin, afhankelijk van de vraag en beschikbaarheid van gegevens, de gevonden faillissementsignalen en RSZ Dagvaardingen. 

Werking

Aandachtspunten

Opties

Volgende configuratieparameters kunnen ingesteld worden in functie van de machtigingen en de wensen van de afnemer:

 • Configuratieparameters op het MAGDA platform zijn voor deze dienst niet van toepassing

Opvraging

Van zodra de vraag gesteld is wordt er een XSD-validatie uitgevoerd. Is de ontvangen vraag XML niet geldig tegenover het schema, dan stopt de verwerking en wordt een foutmelding aangemaakt, anders gaat de verwerking verder. Na de XSD-validatie vinden de nodige authenticatie- en autorisatiecontroles plaats.

Hierna vindt er een functionele validatie plaats van de vraag. Nadien zal de webservice de MAGDA databank met de (pre-) faillissementgegevens bevragen en de gevonden gegevens opnemen in het antwoord.  Het antwoord wordt gevalideerd tegenover de XSD en aan de afnemer ter beschikking gesteld.

Responsetijden & Beschikbaarheid

De webservice op het MAGDA platform is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar.

Opmerking:

De MAGDA response tijden zijn heel sterk afhankelijk van de response tijden van de bron. Als de brongegevens heel traag worden aangeleverd kan het MAGDA antwoord niet snel worden aangeleverd. 

Logging

De opvragingen die gebeuren via deze webservice worden bewaard zoals beschreven op de pagina "MAGDA logging".

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

Onderneming

Classificatie

Geen persoonsgegevens


Verwante diensten


Met vragen kunt u steeds terecht bij de MAGDA Service Desk.


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen