Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

Onderneming.PubliceerRSZDagvaarding-02.00

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 publicatiedienst wordt verwezen naar Bestandsuitwisseling (Publicaties/batchverwerking).

MAGDA ontvangt dagelijks van Graydon gegevens met betrekking tot de (pre-)failissement signalen.  Deze gegevens worden binnen het MAGDA platform bewaard en gepubliceerd naar geïnteresseerde afnemers toe.

Opmerking:

Wegens het privacygevoelige karakter van deze informatie zijn de gepubliceerde faillisementsignalen enkel te raadplegen via SFTP.

Situering

Deze publicatiedienst kadert binnen het domein Onderneming van het MAGDA platform.

Verwante diensten

Gegevensbronnen

De oorspronkelijke bron van deze gegevens is Graydon.

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Gebruiksvoorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van deze dienst dient men een machtiging te hebben die toegang geeft tot deze gegevens en een aansluitingsprocedure te doorlopen:

  • Toelating tot de publicatie PubliceerRSZDagvaarding 2.0

Informatie:

Meer informatie over deze voorwaarden is terug te vinden op de pagina “Machtigingen en toelatingen”.

Meer informatie over het aansluitingsproces is terug te vinden op deze webpagina.

Functionaliteiten

Deze dienst is een Publicatie-service. Elke afnemer heeft de mogelijkheid om in samenspraak met Digitaal Vlaanderen te bepalen welke gegevens gevraagd worden, op basis van welke criteria deze geselecteerd moeten worden en met welke frequentie die zouden moeten aangeleverd worden.

De gegevens worden na publicatie beschikbaar gesteld op de MAGDA FTP server. De exacte locatie van deze folder en de naam wordt in samenspraak met Digitaal Vlaanderen bij aansluiting beslist. De folderstructuur en de manier waarop de gegevens opgehaald kunnen worden, wordt beschreven in de FTP richtlijnen.

In het geval er geen gegevens geselecteerd zouden worden, wordt er standaard geen bestand aangemaakt, tenzij de afnemer uitdrukkelijk vraagt om in dat geval toch een uitzonderingsbestand aan te leveren.

Werking

Verdeelde gegevens

De gegevens worden verdeeld op basis van de criteria die besproken worden tijdens het aansluitingsproces of voorafgaande gesprekken.

Verfijnde selecties zijn mogelijk, gelieve hiervoor contact op te nemen met helpdesk.magda@vlaanderen.be.

Voorbeelden van dergelijke selecties: enkel ondernemingen uit eigen klantenlijst, ondernemingen uit bepaalde gemeente, … .

Opties

Volgende afleveropties kunnen ingesteld worden in functie van de machtigingen en de wensen van de afnemer:

  • Compressie van het bestand in .zip

  • Bundeling van bestanden (gezamelijke aflevering van meerdere publicaties)

  • Compressie van de bundeling

  • Borderelbestand (oplijsting afgeleverde bestanden, enkel mogelijk indien bundeling)

  • Uitzonderingsbestand / leeg bestand (indien er geen gegevens te publiceren zijn, verkrijgt men toch een bestand)

  • Controlebestand (bevat een md5, gebruikte encoding, gebruikte en volgende herstartdatum)

Opkuis & Logging

De gegevens in het bestand worden bewaard zoals beschreven op de pagina “MAGDA logging”.
Bestanden worden gedurende een beperkte tijd aangeboden op de FTP folder zoals beschreven in de FTP richtlijnen.

Beschikbaarheid

MAGDA verwerkt de door Craydon aangekregen bestanden 24 uur op 24 en 7 dagen op 7.

De periodiciteit van aanlevering via MAGDA is te bespreken tijdens het aansluitingsproces of voorafgaande besprekingen. Algemeen beschouwd is het mogelijk de gegevens dagelijks, wekelijks, … aan te bieden.

Opmerking:

De beschikbaarheid van de dienst staat beschreven op de MAGDA richtlijnen pagina.

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

Onderneming

Classificatie

Persoonsgegevens


Verwante diensten


Met vragen kunt u steeds terecht bij de MAGDA Service Desk.


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen