Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

Onderneming.GeefFiscaleSchuld-02.00

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 webservice, alsook het generieke proces binnen een 2.0 webservice, wordt verwezen naar Werking en gebruik MAGDA 2.0 Webservices.

Het doel van deze dienst op het MAGDA-platform is het beschikbaar stellen van de fiscale schuld van een onderneming. 

Situering

Deze dienst kadert binnen het domein Onderneming van het MAGDA platform.

Gegevensbronnen

De gegevens worden opgevraagd/opgeslagen bij volgende (authentieke) gegevensbron(nen):

  • FodFin met als integrator KSZ (SOA EnterpriseFiscalDebtService)

Meer informatie over hoe deze bronnen gebruikt worden in de opbouw van het antwoord vindt u onder Opvraging.

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Gebruiksvoorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van deze dienst dient men een machtiging te hebben die toegang geeft tot deze gegevens en een aansluitingsprocedure te doorlopen:

  • Juridische toegang tot deze gegevens (Machtiging bron Fod Financiën/KSZ)

Informatie:

Meer informatie over deze voorwaarden is terug te vinden op de pagina “Machtigingen en toelatingen”.

Meer informatie over het aansluitingsproces is terug te vinden op deze webpagina.

Batch

Deze webservice is eveneens beschikbaar in een batch-variant (enkel XML). Voor meer informatie: Webservice In Batch bevragen.

Prefix

GFSD

Voorbeeld

GFSD_20131103115553530

Functionaliteiten

Vraag

De afnemer moet beschikken over het ondernemingsnummer, hiermee kan de dienst bevraagd worden. De afnemer kan eveneens specifiëren of het bedrag moet teruggegeven worden en een eventueel erkenningsnummer specificeren.

Antwoord

Het antwoord bevat een element dat specificeert of er een schuld is en indien dit als parameter werd meegegeven in de vraag eveneens het bedrag.

Werking

Aandachtspunten

Bedrag

In het antwoord komt het bedrag terug in eurocenten.

InclusiefBedrag

Dit element laat toe aan te duiden of het bedrag al dan niet in het antwoord opgenomen moet worden.
Indien InclusiefBedrag = 1: het Bedrag-element bevindt zich in het antwoord.

<Inhoud> <FiscaleSchuld> <Ondernemingsnummer>0510343510</Ondernemingsnummer> <Schuld>1</Schuld> <DatumVaststelling>2017-08-30</DatumVaststelling> <Bedrag>1209055</Bedrag> </FiscaleSchuld> </Inhoud>

Indien InclusiefBedrag = 0: het Bedrag-element zal niet aanwezig zijn

<Inhoud> <FiscaleSchuld> <Ondernemingsnummer>0510343510</Ondernemingsnummer> <Schuld>1</Schuld> <DatumVaststelling>2017-08-30</DatumVaststelling> </FiscaleSchuld> </Inhoud>

Opties

Volgende configuratieparameters kunnen ingesteld worden in functie van de machtigingen en de wensen van de afnemer:

  • Configuratieparameters op het MAGDA platform zijn voor deze dienst niet van toepassing

Opvraging

De Fiscale Schuld van een onderneming is beschikbaar bij de FOD Financiën en zal opgevraagd worden via KSZ.

Responsetijden

Opmerking:

De MAGDA response tijden zijn heel sterk afhankelijk van de response tijden van de bron. Als de brongegevens heel traag worden aangeleverd kan het MAGDA antwoord niet snel worden aangeleverd. 

Logging

De opvragingen die gebeuren via deze webservice worden bewaard zoals beschreven op de pagina "MAGDA logging".

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

Onderneming

Classificatie

Persoonsgegevens


Verwante diensten


Met vragen kunt u steeds terecht bij de MAGDA Service Desk.


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen