Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

Werk.PubliceerMutatieDmfaVoorWerknemer-02.02

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 publicatiedienst wordt verwezen naar Bestandsuitwisseling (Publicaties/batchverwerking).

Situering

De PubliceerMutatieDmfaVoorWerknemer 02.02 dienst publiceert elk kwartaal de wijzigingen die gedaan zijn in de DmfA documenten. Met deze aangifte dient de werkgever de loon- en arbeidstijdgegevens van zijn werknemers in.

Verwante diensten

RegistreerInschrijving en RegistreerUitschrijving

Deze diensten worden gebruikt voor het aanmaken en wissen van een inschrijving in het MAGDA inschrijvingsrepertorium. Op basis van deze inschrijvingen worden de PubliceerMutatieDmfaVoorWerknemer publicaties ontvangen en verdeeld.

Voordat publicaties kunnen ontvangen worden dienen de INSZ worden geregistreerd in het MAGDA inschrijvingsrepertorium. Dit gebeurt via de RegistreerInschrijving dienst.

Indien publicaties voor een bepaalde INSZ niet meer ontvangen moeten worden dient deze INSZ uitgeschreven te worden uit het inschrijvingsrepertorium via de RegistreerUitschrijving dienst. Meer informatie over deze diensten is te vinden in de MAGDA gebruikersgroep site.

Samenwerking

  1. De afnemer registreert een INSZ nummer in het KSZ inschrijvingsrepertorium via de RegistreerInschrijving dienst

  2. De PubliceerMutatieDmfaVoorWerknemer dienst geeft een publicatie voor het INSZ nummer

Gegevensbronnen

De gegevens worden opgevraagd/opgeslagen bij volgende (authentieke) gegevensbron(nen):

  • RSZ of RSZPPO zijn de authentieke bron, KSZ is de integrator die de data doorgeeft aan MAGDA

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Overlap inschrijvingscontrole

Naast de standaard actieve inschrijving is deze dienst ook beschikbaar met overlap inschrijvingscontrole. Hierbij wordt een periode uit het document vergeleken met de periode die gebruikt is bij de https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/MG/pages/1211465898 dienst. Er moet minimaal 1 dag overlap zijn tussen beide periodes. Bij een actieve inschrijvingscontrole dient het INSZ actief te zijn in het inschrijvingsrepertorium op het moment van verwerking van het document.

Het bestandsformaat van de bron is een A1 formaat, de data van de periode waarop het bericht slaat wordt uit de prefix van het bericht gehaald. Zie ook https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/MG/pages/6356075913/Overlap+Inschrijvingscontrole#A1-stromen De informatie uit de prefix is ook opgenomen in de MAGDA XSD in het IdentificatieBericht element.

Begin- en eindatum van de periode uit het bericht

De begin- en einddatum van het bericht worden uit de prefix gehaald van het A1 document van de KSZ. Deze data is nog niet beschikbaar in het antwoord van MAGDA. De uitbreiding van deze dienst is in ontwikkeling.

 

Pad

Opmerking

Begindatum

/Inhoud/IdentificatieBericht/Repertorium/PeriodeBericht/Begin

 

Einddatum

/Inhoud/IdentificatieBericht/Repertorium/PeriodeBericht/Einde

Indien afwezig wordt de systeemdatum gebruikt.

Gebruiksvoorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van deze dienst dient men een machtiging te hebben die toegang geeft tot deze gegevens en een aansluitingsprocedure te doorlopen.

Informatie:

Meer informatie over deze voorwaarden is terug te vinden op de pagina “Machtigingen en toelatingen”.

Meer informatie over het aansluitingsproces is terug te vinden op deze webpagina.

Functionaliteiten

MAGDA ontvangt van KSZ bestanden die onder meer mutaties van het type DmfA voor werknemer bevatten.

Een afnemer kan zich inschrijven met om deze mutaties in xml formaat te ontvangen op een voor de afnemer specifieke folder. De resultaten worden bij KSZ  gefilterd waarbij zij de informatie doorsturen die door de MAGDA afnemers mogen ontvangen worden. Daarna filtert MAGDA de gegevens per afnemer afhankelijk van de verkregen machtiging.

De gegevens worden na publicatie beschikbaar gesteld op de MAGDA FTP server. De exacte locatie van deze folder en de naam wordt in samenspraak met Digitaal Vlaanderen bij aansluiting beslist. De folderstructuur en de manier waarop de gegevens opgehaald kunnen worden, wordt beschreven in de FTP richtlijnen.

In het geval er geen gegevens geselecteerd zouden worden, wordt er standaard geen bestand aangemaakt, tenzij de afnemer uitdrukkelijk vraagt om in dat geval toch een uitzonderingsbestand aan te leveren.

Werking

Opties

Volgende afleveropties zijn mogelijk welke bij de aansluitingsprocedure gedefinieerd worden :

  • Karakterset per afnemer

  • Maximum aantal DmfA mutaties per aangeleverd bestand op de FTP folder

  • Compressie van het bestand (.zip)

Opmerking:

De MAGDA response tijden zijn heel sterk afhankelijk van de response tijden van de bron. Als de brongegevens heel traag worden aangeleverd kan het MAGDA antwoord niet snel worden aangeleverd. 

Logging

De opvragingen die gebeuren via deze webservice worden bewaard zoals beschreven op de pagina "MAGDA logging". Bestanden worden gedurende een beperkte tijd aangeboden op de FTP folder zoals beschreven in de FTP richtlijnen.

Ondersteunde talen

MAGDA ondersteunt de Nederlandse taal.

Indien in de brongegevens de Nederlandse tekst niet beschikbaar is voor een bepaald element zal de eerste vertaling van de tekst in de brongegevens gebruikt worden, onafhankelijk van de taal waarin dit gegeven beschikbaar is.

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

Werk

Classificatie

Persoonsgegevens


Verwante diensten


Met vragen kunt u steeds terecht bij de MAGDA Service Desk.

 


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen