Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

Werk.GeefLoopbaanARZA-02.01

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 webservice, alsook het generieke proces binnen een 2.0 webservice, wordt verwezen naar Werking en gebruik MAGDA 2.0 Webservices.

Situering

Dit document omschrijft ‘GeefLoopbaanARZA-02.01’ waarmee data van KSZ beschikbaar gesteld wordt aan de potentiële afnemers.

Deze dienst geeft volgende gegevens terug:

 • Het gebruikte INSZ-nummer van de persoon waarop het ondernemingsnummer geregistreerd is.

 • Het laatst gekende ondernemingsnummer van de persoon (optioneel). Dit is steeds een eenmanszaak.

 • De aansluitingsgegevens van de opgezochte persoon, dit bevat gegevens van het Sociaal Verzekeringsfonds waar de persoon bij aangesloten is en de loopbaangegevens van de persoon.

INSZ’en waarvoor deze dienst wel een actieve periode als zelfstandige en tegelijk geen KBO-nummer teruggeeft, vallen met andere woorden onder de diverse vormen vennootschapppen, d.w.z. ook ondernemingen ‘met rechtspersoonlijkheid’ genoemd. Vennootschappen staan (juridisch gezien) volledig op zichzelf, met eigen rechten, verplichtingen en een eigen vermogen dat gescheiden is van dat van de vennoten.

Verwante diensten

Werk.GeefLoopbaanARZA-02.00: dit is de oude versie van de dienst waar niet meer op dient aangesloten te worden.

Gegevensbronnen

De authentieke bron van de gegevens is het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

De gegevens die door deze dienst worden opgevraagd, worden door MAGDA doorgestuurd naar de bron KSZ, waar de feitelijke aanvraag gebeurt.

Meer informatie over hoe deze bronnen gebruikt worden in de opbouw van het antwoord vindt u onder Opvraging.

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Overlap inschrijvingscontrole

Naast de standaard actieve inschrijving is deze dienst ook beschikbaar met overlap inschrijvingscontrole. Hierbij wordt een periode uit de vraag vergeleken met de periode die gebruikt is bij de dienst. Er moet minimaal 1 dag overlap zijn tussen beide periodes. Bij een actieve inschrijvingscontrole dient het INSZ actief te zijn in het inschrijvingsrepertorium op het moment van verwerking van de vraag.

Begin- en eindatum van de periode uit de vraag

Volgende elementen worden gebruikt als begin- en einddatum

 

Pad

Opmerking

Begindatum

/Inhoud/Criteria/Periode/Begin

 

Einddatum

/Inhoud/Criteria/Periode/Einde

Indien niet aanwezig wordt de systeemdatum gebruikt

Gebruiksvoorwaarden

Afnemers moeten aan volgende voorwaarden voldoen om deze dienst te mogen gebruiken:

 • Toelating tot het MAGDA platform

EN/OF

 • Machtiging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité

Informatie:

Meer informatie over deze voorwaarden is terug te vinden op de pagina “Machtigingen en toelatingen”.

Meer informatie over het aansluitingsproces is terug te vinden op deze webpagina.

Batch

Deze webservice is eveneens beschikbaar in een batch-variant (enkel XML). Voor meer informatie: Webservice In Batch bevragen.

Prefix

Werk.GeefLoopbaanArza-0201

Voorbeeld

Werk.GeefLoopbaanArza-0201_20131103115553530

Functionaliteiten

Vraag

De afnemer zal berichten (vraag-elementen) aanleveren met informatie over het bestaan van een of meerdere loopbanen als zelfstandige. In essentie bevat een bericht volgende informatie:

 • INSZ-nummer van de persoon wiens gegevens opgezocht worden.

 • Periode waarover de vraag betrekking heeft; de begindatum hiervan moet ingevuld worden. De gebruiker kan ervoor kiezen de einddatum niet in te vullen, dan kunnen ook loopbaansegmenten met een periode in de toekomst teruggegeven worden.

Antwoord

Het antwoord bevat:

 • Het gebruikte INSZ-nummer van de persoon waarop het ondernemingsnummer geregistreerd is.

 • Het laatst gekende ondernemingsnummer van de persoon (optioneel). Dit is steeds een eenmanszaak.

 • De aansluitingsgegevens van de opgezochte persoon, dit bevat gegevens van

  • het Sociaal Verzekeringsfonds waar de persoon bij aangesloten is

  • de loopbaangegevens van de persoon

INSZ’en waarvoor deze dienst wel een actieve periode als zelfstandige en tegelijk geen KBO-nummer teruggeeft, vallen met andere woorden onder de diverse vormen vennootschapppen, d.w.z. ook ondernemingen ‘met rechtspersoonlijkheid’ genoemd. Vennootschappen staan (juridisch gezien) volledig op zichzelf, met eigen rechten, verplichtingen en een eigen vermogen dat gescheiden is van dat van de vennoten.

Werking

Opvraging

Van zodra de vraag gesteld is, wordt er een XSD-validatie uitgevoerd. Is de ontvangen vraag XML niet geldig tegenover het schema, dan stopt de verwerking en wordt een foutmelding aangemaakt, anders gaat de verwerking verder. Na de XSD-validatie vinden de nodige authenticatie- en autorisatiecontroles plaats.

Ook wordt er een checksum 97-validatie uitgevoerd op het INSZ-nummer.

Daarna gebeurt er een controle op de gegevens om te kijken of de gegevens al dan niet aanwezig is in de registers.

Opgelet: er is een vertraging van minimum 1 dag tussen de inschrijving door de bron (RSZV) en de mogelijkheid om het persoonsdossier te raadplegen.

Het antwoord wordt gevalideerd tegenover de XSD waarna het aan de afnemer ter beschikking gesteld wordt.

Responsetijden & Beschikbaarheid

De webservice op het MAGDA platform is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar. Bij geplande onbeschikbaarheden worden de afnemers op de hoogte gebracht via mail.

Logging

De opvragingen die gebeuren via deze webservice worden bewaard zoals beschreven op de pagina "MAGDA logging".

Ondersteunde talen

MAGDA ondersteunt de Nederlandse taal.

Indien in de brongegevens de Nederlandse tekst niet beschikbaar is voor een bepaald element zal de eerste vertaling van de tekst in de brongegevens gebruikt worden, onafhankelijk van de taal waarin dit gegeven beschikbaar is.


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen