Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

Vlok.PubliceerMutatieNotificatie-02.01 (bron)

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 publicatiedienst wordt verwezen naar Bestandsuitwisseling (Publicaties/batchverwerking).

Opmerking:

Gelieve eerst de Algemeen.MutatieNotificatie overzicht documentatie te lezen om de PubliceerMutatieNotificatie 02.01 (bron) dienst te kunnen plaatsen in het MAGDA platform.

Situering

Als VLOK aanpassingen doet aan gegevens die door hen beheerd worden (wijziging, aanpassing of wissen) genereren zij een mutatie. Deze mutaties worden opgelijst in een CSV bestand en doorgestuurd naar MAGDA. Enkel de sleutels van de gewijzigde gegevens worden doorgestuurd met enkele noodzakelijke meta data. De aangepaste gegevens zelf worden niet doorgestuurd.

MAGDA verwerkt deze gepubliceerde gegevens en stuurt deze door naar de afnemers in een MutatieNotificatie vorm.

Zie ook de bron-informatie op https://vlok.vlaanderen.be/webservices/#!Documents/vlokpubliceermutatiesnotificaties0201bron.htm

Verwante diensten

Algemeen.PubliceerMutatieNotificatie 02.01 (afnemer)

Deze dienst haalt de mutatie notificaties die door de bronnen aangeleverd zijn aan MAGDA uit de tijdelijke tabel en filtert ze per afnemer. Hierna worden ze voor elke afnemer klaar gesteld op een FTP server waar de afnemer ze kan opnemen.

Algemeen.GeefMutatieNotificatie 02.01

Met deze dienst kan een afnemer de publicaties die klaar gesteld zijn door PubMut opvragen via een webservice.

Gegevensbronnen

VLOK levert 1 maal per dag ongeveer 30.000 gegevens aan op de MAGDA FTP server in een CSV bestand.

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Functionaliteiten

  • VLOK levert een CSV bestand aan via FTP op het MAGDA platform.

  • MAGDA verwerkt deze CSV bestanden in de FileToFile En geeft XML bestanden door aan de FileToDB

  • De FileToDB scheduler verwerkt de XML bestanden en stockeert de gegevens in een tijdelijke tabel

  • Een trigger wordt gestuurd naar PubMut voor de verwerking van de gegevens

Logging

De opvragingen die gebeuren via deze webservice worden bewaard zoals beschreven op de pagina "MAGDA logging".

Ondersteunde talen

MAGDA ondersteunt de Nederlandse taal.

Indien in de brongegevens de Nederlandse tekst niet beschikbaar is voor een bepaald element zal de eerste vertaling van de tekst in de brongegevens gebruikt worden, onafhankelijk van de taal waarin dit gegeven beschikbaar is.

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

VLOK

Classificatie

Geen persoonsgegevens


Verwante diensten


 
Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen