Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

Vlok.BewaarWoningKwaliteitBijlage-02.00

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 webservice, alsook het generieke proces binnen een 2.0 webservice, wordt verwezen naar Werking en gebruik MAGDA 2.0 Webservices.

Situering

De gebruiker stuurt één of meer foto’s of documenten op voor bewaren in de VLOK-applicatie, met inbegrip van de metadata van de foto’s of documenten. Als antwoord bij succesvol bewaren worden de unieke identificatiegegevens van de foto’s of documenten teruggegeven waarop de bewaaractie is gebeurd. Een gemeente kan enkel foto’s of documenten van panden en entiteiten bewaren van haar eigen gemeente. Er is een beperking op het totaal van foto’s en documenten (op aantal en op bestandsgrootte).

Deze dienst gaat enkel naar de VLOK-applicatie bij WVL.

Verwante diensten

Gegevensbronnen

VLOK biedt deze bron-dienst aan. Meer informatie over hoe deze bronnen gebruikt worden in de opbouw van het antwoord vindt u onder Opvraging.

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Gebruiksvoorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van deze dienst dient men een machtiging te hebben die toegang geeft tot deze gegevens en een aansluitingsprocedure te doorlopen.

Informatie:

Meer informatie over deze voorwaarden is terug te vinden op de pagina “Machtigingen en toelatingen”.

Meer informatie over het aansluitingsproces is terug te vinden op deze webpagina.

Batch

Deze webservice is eveneens beschikbaar in een batch-variant (enkel XML). Voor meer informatie: Webservice In Batch bevragen.

Prefix

Vlok.BewaarWoningKwaliteitBijlage-0200

Voorbeeld

Vlok.BewaarWoningKwaliteitBijlage-0200_20190220115553530

Functionaliteiten

Deze dienst kan gebruikt worden om een aantal acties binnen VLOK te triggeren. De vraag bevat een ook een datastructuur – het onderwerp van de te triggeren acties. De vraag kan ook bijlagen bevatten die ook doorheen de acties meegenomen worden.

Vraag en Antwoord

Zie bron-informatie op https://vlok.vlaanderen.be/webservices/#!Documents/vlokbewaarwoningkwaliteitbijlage0200.htm

Werking

Aandachtspunten

Er zijn geen specifieke aandachtspunten.

Opties

Configuratieparameters op het MAGDA platform zijn voor deze dienst niet van toepassing

Responsetijden & Beschikbaarheid

Responsetijden tussen de 500ms en 10 seconden worden als normaal beschouwd.

Logging

De opvragingen die gebeuren via deze webservice worden bewaard zoals beschreven op de pagina "MAGDA logging".

Ondersteunde talen

MAGDA ondersteunt de Nederlandse taal.

Indien in de brongegevens de Nederlandse tekst niet beschikbaar is voor een bepaald element zal de eerste vertaling van de tekst in de brongegevens gebruikt worden, onafhankelijk van de taal waarin dit gegeven beschikbaar is.

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

VLOK

Classificatie

Persoonsgegevens


Verwante diensten


 


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen