Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

Vlok.BewaarWoningKwaliteit-02.00

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 webservice, alsook het generieke proces binnen een 2.0 webservice, wordt verwezen naar Werking en gebruik MAGDA 2.0 Webservices.

Situering

De gebruiker stuurt informatie over een pand, entiteit of procedure op voor bewaren in de VLOK-applicatie, met inbegrip van de gegevens die gerelateerd zijn aan het pand, entiteit of procedure, zijnde betrokkenen, deelprocedures, … Er kan slechts één soort (onderliggend) object per bewaaractie meegegeven worden. Als antwoord bij succesvol bewaren worden de unieke identificatiegegevens van pand, entiteit of procedure teruggegeven waarop de bewaaractie is gebeurd. Naast deze algemene acties, zijn er ook aparte gestructureerde bewaaracties mogelijk die één of meer specifieke acties in de VLOK-applicatie uitvoeren. Een gemeente kan enkel acties op een pand of entiteit uitvoeren van haar eigen gemeente.

Deze dienst gaat enkel naar de VLOK-applicatie bij WVL.

Verwante diensten

Gegevensbronnen

VLOK biedt deze bron-dienst aan.

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Gebruiksvoorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van deze dienst dient men een machtiging te hebben die toegang geeft tot deze gegevens en een aansluitingsprocedure te doorlopen.

Informatie:

Meer informatie over deze voorwaarden is terug te vinden op de pagina “Machtigingen en toelatingen”.

Meer informatie over het aansluitingsproces is terug te vinden op deze webpagina.

Batch

Deze webservice is eveneens beschikbaar in een batch-variant (enkel XML). Voor meer informatie: Webservice In Batch bevragen.

Prefix

Vlok.BewaarWoningKwaliteit-0200

Voorbeeld

Vlok.BewaarWoningKwaliteit-0200_20190220115553530

Functionaliteiten

Deze dienst kan gebruikt worden om een aantal acties binnen VLOK te triggeren. De vraag bevat een ook een datastructuur – het onderwerp van de te triggeren acties. De vraag kan ook bijlagen bevatten die ook doorheen de acties meegenomen worden.

Vraag & Antwoord

Zie bron-informatie op https://vlok.vlaanderen.be/webservices/#!Documents/vlokbewaarwoningkwaliteit0200.htm

Werking

Aandachtspunten

Er zijn geen specifieke aandachtspunten.

Opties

Configuratieparameters op het MAGDA platform zijn voor deze dienst niet van toepassing

Responsetijden & Beschikbaarheid

Responsetijden tussen de 500ms en 10 seconden worden als normaal beschouwd.

Opmerking:

De MAGDA response tijden zijn heel sterk afhankelijk van de response tijden van de bron. Als de brongegevens heel traag worden aangeleverd kan het MAGDA antwoord niet snel worden aangeleverd. 

Logging

De opvragingen die gebeuren via deze webservice worden bewaard zoals beschreven op de pagina "MAGDA logging".

Ondersteunde talen

MAGDA ondersteunt de Nederlandse taal.

Indien in de brongegevens de Nederlandse tekst niet beschikbaar is voor een bepaald element zal de eerste vertaling van de tekst in de brongegevens gebruikt worden, onafhankelijk van de taal waarin dit gegeven beschikbaar is.

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

VLOK

Classificatie

Persoonsgegevens


Verwante diensten


Met vragen kunt u steeds terecht bij de MAGDA Service Desk.

 


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen