DIGITAAL VLAANDEREN

GET mobility/movementIndications/transactions - v1

Informatie:

Voor de ontsluiting van MAGDA RESTful services en het generieke proces binnen een RESTful service, wordt verwezen naar Werking en overzicht uitzonderingen MAGDA RESTful services.

Situering

Deze nieuwe REST dienst past binnen de modernisering van de systemen van de DIV. Deze dienst vervangt voor een groot deel de bestaande FTP uitwisselingen welke de DIV mutaties doorgeven.

Verwante diensten

Aangezien deze dient enkel sleutelwaardes teruggeeft is het noodzakelijk om de details op te halen via een tweede dienst. Afhankelijk van de gewenste gegevens kan dit via https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/MG/pages/1920303629 of https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/MG/pages/2408809160.

Gegevensbronnen

De brongegevens kom van DIV (Dienst Inschrijving Voertuigen), de federale instantie voor het beheer van koppelingen tussen voertuigen, nummerplaten en eigenaars.

Meer informatie over hoe deze bronnen gebruikt worden in de opbouw van het antwoord vindt u onder Opvraging.

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Gebruiksvoorwaarden

Afnemers moeten aan volgende voorwaarden voldoen om deze dienst te mogen gebruiken:

  • Toelating tot het MAGDA platform

  • Toelating gebruik data DIV (machtiging  / protocol)

  • scope: mob_movind_v1_G

Informatie:

Meer informatie over deze voorwaarden is terug te vinden op de pagina “Machtigingen en toelatingen”.

Opties

Volgende configuratieparameters kunnen ingesteld worden in functie van de machtigingen en de wensen van de afnemer:

  • Configuratieparameters op het MAGDA platform zijn voor deze dienst niet van toepassing

Responsetijden & Beschikbaarheid

Logging

De opvragingen die gebeuren via deze webservice worden bewaard zoals beschreven op de pagina "MAGDA logging".

Ondersteunde talen

MAGDA ondersteunt de Nederlandse taal.

Deze dienst wordt altijd met taalvoorkeur Nederlands aangeroepen bij de bron.

Op deze pagina


Omgevingsinformatie

Domein

Mobility

Classificatie

Geen persoonsgegevens


 


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen