Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

GET mobility/registrations - v1

Informatie:

Voor de ontsluiting van MAGDA RESTful services en het generieke proces binnen een RESTful service, wordt verwezen naar Werking en overzicht uitzonderingen MAGDA RESTful services.

Situering

Deze REST dienst laat toe om registratie gegevens op te vragen bij DIV van voertuigen geregistreerd in België aan de hand van het chassisnummer of nummerplaat.

Gegevensbronnen

De authentieke bron van de gegevens is de Dienst Inschrijving Voertuigen.

Meer informatie over hoe deze bronnen gebruikt worden in de opbouw van het antwoord vindt u onder Opvraging.

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Gebruiksvoorwaarden

Afnemers moeten aan volgende voorwaarden voldoen om deze dienst te mogen gebruiken:

  • Toelating tot het MAGDA platform

  • Toelating gebruik data DIV (machtiging  / protocol)

  • scope: mob_reg_v1_G

Informatie:

Meer informatie over deze voorwaarden is terug te vinden op de pagina “Machtigingen en toelatingen”.

Functionaliteiten

De dienst zal detail informatie terug geven over voertuig(en), de gekoppelde nummerplaat en de gekoppelde eigenaar (persoon/onderneming). Dit op basis van de vraag parameters die werden meegegeven. 

Werking

Aandachtspunten

Deze dienst geeft 1-op-1 de data door zoals MAGDA deze ontvangt van DIV. Enkel voor adressen, personen en ondernemingen wordt de data ontvangen van DIV getransformeerd naar het OSLO formaat. 

Meer info over OSLO kan u terugvinden op https://data.vlaanderen.be/

Opties

Volgende configuratieparameters kunnen ingesteld worden in functie van de machtigingen en de wensen van de afnemer:

  • Configuratieparameters op het MAGDA platform zijn voor deze dienst niet van toepassing

Opvraging

Vraag

Gegevens kunnen opgevraagd worden in hoofdzaak op basis van de nummerplaat of chassisnummer.

Antwoord

Het antwoord bevat alle gegevens van de registratie van voertuig

Responsetijden & Beschikbaarheid

Logging

De opvragingen die gebeuren via deze webservice worden bewaard zoals beschreven op de pagina "MAGDA logging".

Ondersteunde talen

MAGDA ondersteunt de Nederlandse taal.

Deze dienst wordt altijd met taalvoorkeur Nederlands aangeroepen bij de bron.

Op deze pagina


Omgevingsinformatie

Domein

Mobility

Classificatie

PersoonsgegevensVoor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen