DIGITAAL VLAANDEREN

GET mobility/registrationsHistory - v1

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 webservice, alsook het generieke proces binnen een 2.0 webservice, wordt verwezen naar Werking en gebruik MAGDA 2.0 Webservices.

Situering

Deze dienst geeft de historische gegevens weer van de registraties, inclusief de objecten “license”, “certificate”, “titular” en “vehicle”.

Verwante diensten

https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/MG/pages/2408809160

Gegevensbronnen

De authentieke bron van de gegevens is de Dienst Inschrijving Voertuigen.

Meer informatie over hoe deze bronnen gebruikt worden in de opbouw van het antwoord vindt u onder Opvraging.

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Gebruiksvoorwaarden

Afnemers moeten aan volgende voorwaarden voldoen om deze dienst te mogen gebruiken:

  • Toelating tot het MAGDA platform

  • scope: mob_reghist_v1_G

Informatie:

Meer informatie over deze voorwaarden is terug te vinden op de pagina “Machtigingen en toelatingen”.

Functionaliteiten

Met deze services kan historische DIV data opgehaald worden. Er worden registraties opgehaald, inclusief gegevens van de onderliggende domeinen License, certificate, titular en vehicle.  

Werking

Opties

Volgende configuratieparameters kunnen ingesteld worden in functie van de machtigingen en de wensen van de afnemer:

  • Configuratieparameters op het MAGDA platform zijn voor deze dienst niet van toepassing

Opvraging

Vraag

De basis van de opvraging is een begin- en einddatum. Daarnaast dient een identificatie van een voertuig meegegeven te worden. Dit kan een nummerplaat, vin, INSZ of KBO-nummer zijn

Antwoord

De dienst geeft de historische gegevens door van het voertuig en alle info over de inschrijving

Responsetijden & Beschikbaarheid

Logging

De opvragingen die gebeuren via deze webservice worden bewaard zoals beschreven op de pagina "MAGDA logging".

Ondersteunde talen

MAGDA ondersteunt de Nederlandse taal.

Deze dienst wordt altijd met taalvoorkeur Nederlands aangeroepen bij de bron.

Op deze pagina


Omgevingsinformatie

Domein

Mobility

Classificatie

PersoonsgegevensVoor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen