Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

GET mobility/registrationsTitular - v1

Informatie:

Voor de ontsluiting van MAGDA RESTful services en het generieke proces binnen een RESTful service, wordt verwezen naar Werking en overzicht uitzonderingen MAGDA RESTful services.

Situering

Deze dienst laat toe de gegevens van de registratie van een voertuig, incl. de titular, op te vragen en is de vervangingen voor de dienst "Geef Voertuig" die op termijn niet meer zal bestaan.

De dienst zal eveneens nodig zijn om de detail gegevens op te vragen van de sleutels die via de movementIndications-diensten worden ontsloten. Zie ook

Gegevensbronnen

De authentieke bron van de gegevens is de Dienst Inschrijving Voertuigen.

Meer informatie over hoe deze bronnen gebruikt worden in de opbouw van het antwoord vindt u onder Opvraging.

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Gebruiksvoorwaarden

Om gebruikt te kunnen maken van deze dienst dient men een machtiging te hebben die toegang geeft tot deze gegevens en een aansluitingsprocedure te doorlopen.

Informatie:

Meer informatie over deze voorwaarden is terug te vinden op de pagina “Machtigingen en toelatingen”.

Meer informatie over het aansluitingsproces is terug te vinden op deze webpagina.

Functionaliteiten

De dienst zal detail informatie terug geven over voertuig(en), de gekoppelde nummerplaat en de gekoppelde eigenaar (persoon/onderneming). Dit op basis van de vraag parameters die werden meegegeven. 

Optioneel kan ook het huidige adres van de gekoppelde titularis in het antwoord worden opgenomen.

Werking

Opvraging

De dienst zal een bevraging doen bij de DIV met de opgegeven parameters.

Dit antwoord zal een afnemer bij een correcte verwerking ontvangen.

Optioneel kan dit antwoord verrijkt zijn met het huidige adres van de titularis. Hierin bestaan er 2 gevallen:

 1. Titularis = Natuurlijk Persoon

  1. in dit geval zal er een bevraging van het rijksregister of de KSZ (afhankelijk van de vraagparameter) gedaan worden. Het bekomen adres zal toegevoegd worden als “currentAddress” aan het DIV antwoord

 2. Titularis = Onderneming

  1. In dit geval zal er een bevraging gebeuren bij de KBO.

   1. ontvangen we 1 adres als antwoord dan zal dit adres toegevoegd worden als “currentAddress” aan het DIV antwoord

   2. ontvangen we meerdere adressen, maar slechts 1 adres met de annotatie “Hoofdzetel”, dan wordt dit hoofdzetel adres toegevoegd aan het DIV antwoord

   3. In alle andere gevallen zal er een melding aan het DIV antwoord worden toegevoegd dat adres verrijking niet mogelijk is

Responsetijden & Beschikbaarheid

Logging

De opvragingen die gebeuren via deze webservice worden bewaard zoals beschreven op de pagina "MAGDA logging".

Ondersteunde talen

MAGDA ondersteunt de Nederlandse taal.

Deze dienst wordt altijd met taalvoorkeur Nederlands aangeroepen bij de bron.

Wijzigingshistoriek

Datum

Aanpassingen

Jan 31, 2020 

Eerste versie van de handleiding

Jun 1, 2022

Toevoeging van de bestuurdergegevens in het Driver element

Op deze pagina


Omgevingsinformatie

Domein

Mobility

Classificatie

PersoonsgegevensVoor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen