Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

Dossier.VerwijderDossier-02.00

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 webservice, alsook het generieke proces binnen een 2.0 webservice, wordt verwezen naar Werking en gebruik MAGDA 2.0 Webservices.

Situering

De dienst VerwijderDossier maakt deel uit van het DOSIS project binnen het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal.

DOSIS centraliseert informatie over dossiers die binnen de entiteiten van de Vlaamse overheid bestaan over personen en ondernemingen. De DOSIS databank moet o.a. projecten zoals Mijn Burgerprofiel voeden en zal het mogelijk maken dat burgers of ondernemingen dossiers die over hun bestaan, kunnen consulteren en opvolgen. Projecten als Mijn Burgerprofiel zullen het ook toelaten dat vanuit een overzicht de bron van een dossier (overheidsdienst/dossierbeheerder)kan worden gecontacteerd.

Binnen het DOSIS project laat de dienst VerwijderDossier toe dat een afnemer (een dossierbeheerder) een dossier verwijdert uit de DOSIS databank. Uiteraard moet die afnemer dan zelf eigenaar zijn van dat dossier en eerder gegevens hebben overgemaakt naar DOSIS.

Verwante diensten

Gegevensbronnen

De gegevens die door deze dienst worden verwerkt, worden door MAGDA doorgestuurd naar de authentieke bron DOSIS, waar de feitelijke verwerking gebeurt. Na verwerking verkrijgt MAGDA het resultaat en stuurt dit terug naar de Afnemer.

Digitaal Vlaanderen is dan ook afhankelijk van deze externe bron voor de verwerking van de gegevens en het terugkoppelen van informatie en notificaties.

Meer informatie over hoe deze bronnen gebruikt worden in de opbouw van het antwoord vindt u onder Beschrijving Antwoord.

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Gebruiksvoorwaarden

Vooraleer een afnemer MAGDA diensten kan gebruiken moet die het MAGDA aansluitingsproces doorlopen. Dit proces zorgt ervoor dat de afnemer wordt geregistreerd als gerechtigd gebruiker van één of meerdere MAGDA diensten. De afnemer krijgt daarbij de nodige codes en richtlijnen voor het aanroepen van de diensten, waaronder een URI (unieke identificatie van de afnemer) en hoedanigheidscode (identificeert in welke context de afnemer een dienst zal/mag gebruiken).

Specifiek voor de DOSIS diensten zullen als deel van deze toelatingsprocedure ook één of meerdere Bron URIs worden toegekend – samen met het dossiernummer is de Bron identificerend voor het dossier dat wordt aangeleverd of verwijderd via de DOSIS diensten.

Een entiteit kan beheerder/eigenaar zijn van één of meerdere toepassingen/producten (=overheidsdienstverlening) waarvoor dossier-data kan worden overgemaakt aan DOSIS. Binnen DOSIS wordt elke entiteit/toepassing waarvoor dossier-gegevens worden verwerkt geïdentificeerd als een Bron. Heb je bv. twee toepassingen waarin dossiers beheerd worden en zijn de dossiernummers enkel uniek binnen de toepassing, maar niet over beide toepassingen heen, dan moet je twee bronnen registreren in DOSIS. DOSIS zal voor elke bron een namespace toekennen, bv. http://www.agentschap.be/app1 en http://www.agentschap.be/app2. Op deze manier kunnen twee verschillende dossiers met hetzelfde dossiernummer bv. BE123 uniek geïdentificeerd worden. De id van het dossier is dan immers http://www.agentschap.be/app1/BE123 en http://www.agentschap.be/app2/BE123.

Informatie:

Meer informatie over deze voorwaarden is terug te vinden op de pagina “Machtigingen en toelatingen”.

Batch

Deze webservice is eveneens beschikbaar in een batch-variant (enkel XML). Voor meer informatie: Webservice In Batch bevragen.

Prefix

Dossier.VerwijderDossier-02.00

Voorbeeld

Dossier.VerwijderDossier-02.00_20131103115553530

Functionaliteiten

Een afnemer/dossierbeheerder kan via de VerwijderDossier webservice dossiers verwijderen waarvan die zelf de beheerder is.

Werking

Aandachtspunten

De opeenvolgende gegevens betreffende een dossier die worden overgemaakt naar DOSIS (via de MAGDA RegistreerDossier), worden binnen de DOSIS omgeving naast mekaar opgeslagen; m.a.w. de historiek van aangeleverde status-gegevens wordt opgeslagen zodat de chronologische ontwikkeling van de status van een dossier beschikbaar is.

De RegistreerDossier vragen worden binnen DOSIS niet onmiddellijk verwerkt. Om bij zware load een overbelasting van de front-end te vermijden, worden de vragen initieel slechts zeer beperkt gevalideerd, waarna ze op een queue worden geplaatst voor latere asynchrone verwerking. De real-time validatie van een registratie-vraag is in de regel beperkt tot formaat-validatie (XSD-validatie door MAGDA Gateway + enkele eenvoudige inhoudelijke validaties door de feitelijke dienst).

Bovenstaande houdt in dat wanneer de response van een RegistreerDossier positief is (Resultaat=1), dit enkel betekent dat de vraag op de queue werd geplaatst, en niet dat de vraag goed werd verwerkt, noch dat die inhoudelijk correct was. De leverancier van de vraag (de dossierbeheerder) wordt geacht om na het versturen van een registratie (asynchroon) expliciet op te vragen of die goed werd verwerkt en zo nodig een verbeterde registratie aan te leveren. Daartoe worden twee diensten ter beschikking gesteld:

  • GeefResultaatRegistratie: deze webservice koppelt het resultaat terug van de laatste registratie van een bepaald dossier (bron + dossiernummer). Deze dienst laat niet toe om het resultaat op te vragen voor een specifieke (eerdere) registratie (bvb op basis van de originele referte).

  • GeefUitzonderingenRegistraties: deze webservice koppelt informatie terug van alle niet-succesvolle verwerkingen van registraties voor een bepaalde bron (=dossierbeheerder).

In tegenstelling tot de RegistreerDossier, werkt de dienst VerwijderDossier wel volledig in real-time. Het ‘resultaat’ dat hier wordt teruggekoppeld (wel/niet geslaagd) geeft wel degelijk aan of het verwijderen van het gevraagde dossier effectief is gebeurd.

Responsetijden & Beschikbaarheid

Logging

De opvragingen die gebeuren via deze webservice worden bewaard zoals beschreven op de pagina "MAGDA logging".

Ondersteunde talen

MAGDA ondersteunt de Nederlandse taal.

Indien in de brongegevens de Nederlandse tekst niet beschikbaar is voor een bepaald element zal de eerste vertaling van de tekst in de brongegevens gebruikt worden, onafhankelijk van de taal waarin dit gegeven beschikbaar is.

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

Dossier

Classificatie

Persoonsgegevens


Verwante dienstenVoor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen