Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

Dossier.GeefCodeLijst-02.00

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 webservice, alsook het generieke proces binnen een 2.0 webservice, wordt verwezen naar Werking en gebruik MAGDA 2.0 Webservices.

Situering

De dienst GeefCodelijst maakt deel uit van het DOSIS project binnen het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal.

DOSIS centraliseert informatie over dossiers die binnen de één van de entiteiten van de Vlaamse overheid bestaan over personen en ondernemingen.. De DOSIS databank moet projecten zoals het Burgerprofiel voeden en zal het mogelijk maken dat burgers of ondernemingen de dossiers die over hun bestaan kunnen consulteren en opvolgen, en eventueel vanuit dat overzicht de bron van een dossier (overheidsdienst/dossierbeheerder) kunnen contacteren.

Deze dossiers worden door de verscheidene entiteiten/dossierbeheerders overgemaakt naar DOSIS d.m.v. de webservice RegistreerDossier. Sommige van de gegevens die daarbij worden aangeleverd moeten worden gecodeerd. De dienst GeefCodelijst laat toe dat een dossierbeheerder up-to-date lijsten opvraagt van de beschikbare codes voor de verschillende dossier gegevens.

Verwante diensten

Gegevensbronnen

Meer informatie over hoe deze bronnen gebruikt worden in de opbouw van het antwoord vindt u onder Beschrijving Antwoorden (GeefCodelijst-02.00).

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Gebruiksvoorwaarden

De gegevens die door deze dienst worden verwerkt, worden door MAGDA doorgestuurd/verkregen naar/van de (authentieke) bron DOSIS, waar de feitelijke verwerking gebeurt.

Agentschap Informatie Vlaanderen is dan ook afhankelijk van deze externe bron voor de verwerking van de gegevens en het terugkoppelen van informatie en notificaties.

Informatie:

Meer informatie over deze voorwaarden is terug te vinden op de pagina “Machtigingen en toelatingen”.

Batch

Deze webservice is eveneens beschikbaar in een batch-variant (enkel XML). Voor meer informatie: Webservice In Batch bevragen.

Prefix

Dossier.GeefCodelijst-02.00

Voorbeeld

Dossier.GeefCodelijst-02.00_20131103115553530

Functionaliteiten

Een afnemer/dossierbeheerder kan via de GeefCodelijst de codelijsten opvragen voor de verschillende dossier-elementen die op basis van vastgelegde codes moeten worden gekwalificeerd. Deze zijn:

De afnemer moet deze dienst apart oproepen voor elke codelijst.

Werking 

Responsetijden & Beschikbaarheid

Opmerking:

De MAGDA response tijden zijn heel sterk afhankelijk van de response tijden van de bron. Als de brongegevens heel traag worden aangeleverd kan het MAGDA antwoord niet snel worden aangeleverd. 

Logging

De opvragingen die gebeuren via deze webservice worden bewaard zoals beschreven op de pagina "MAGDA logging".

Ondersteunde talen

MAGDA ondersteunt de Nederlandse taal.

Indien in de brongegevens de Nederlandse tekst niet beschikbaar is voor een bepaald element zal de eerste vertaling van de tekst in de brongegevens gebruikt worden, onafhankelijk van de taal waarin dit gegeven beschikbaar is.

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

Dossier

Classificatie

Persoonsgegevens


Verwante diensten


Met vragen kunt u steeds terecht bij de MAGDA Service Desk.


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen