Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

SocEcon.PubliceerMutatieIndiceringWerknemer-02.00

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 webservice, alsook het generieke proces binnen een 2.0 webservice, wordt verwezen naar Werking en gebruik MAGDA 2.0 Webservices.

Situering

Via de dienst PubliceerMutatiesIndiceringWerknemer versie 02.00 worden de klaarstaande gemuteerde of nieuwe indiceringsdossiers opgehaald en afgeleverd aan de voor publicatie ingeschreven afnemers.

Een indiceringsdossier heeft betrekking op de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap bij zogenaamde maatwerkbedrijven en is in functie van de subsidiering van deze maatwerkbedrijven.

De klemtoon van deze bedrijven ligt op het aanbieden van een aangepaste werkcontext waarin de mensen uit de beoogde groepen, zijnde personen met een arbeidshandicap, (tijdelijk) arbeid-op-hun-maat kunnen verrichten maar ook continu competentiegericht begeleid worden om hun individuele ontplooiingsmogelijkheden te optimaliseren.

De indiceringsgegevens worden op regelmatige tijdstippen “gepusht”. Het tijdstip is afhankelijk van de instelling in het MAGDA publicatieframework en worden afgestemd met de afnemer(s).

Als publicatie verkrijgt de afnemer de mutatiegegevens zoals die door de leverancier gemeld werden, oudste gemeld dossier eerst, dit in een xml-formaat.

Opmerkingen:

Er is geen verdeling op basis van het personenrepertorium aangezien een afnemer nooit vooraf weet wie als maatwerkwerknemer gekend is.

Verwante diensten

RegistreerMutatieIndiceringWerknemer 2.0: service waarmee de leverancier de gegevens doorgeeft aan MAGDA

Gegevensbronnen

Leverancier van de gegevens is VDAB.

Meer informatie over hoe deze bronnen gebruikt worden in de opbouw van het antwoord vindt u onder Opvraging.

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Gebruiksvoorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van deze dienst dient men een machtiging te hebben die toegang geeft tot deze gegevens en een aansluitingsprocedure te doorlopen:

  • Machtiging Vlaamse toezichtscommissie

Informatie:

Meer informatie over deze voorwaarden is terug te vinden op de pagina “Machtigingen en toelatingen”.

Meer informatie over het aansluitingsproces is terug te vinden op deze webpagina.

Batch

Deze webservice is eveneens beschikbaar in een batch-variant (enkel XML). Voor meer informatie: Webservice In Batch bevragen.

Prefix

SocEcon.PMIW-02.00

Voorbeeld

SocEcon.PMIW-02.00_20131103115553530

Functionaliteiten

De service PubliceerMutatiesIndiceringWerknemer laat een geïnteresseerde en gemachtigde afnemer toe om via deze weg alle gegevens op te vragen omtrent de in dienst name van een werknemer met een arbeidshandicap bij een erkend maatwerkbedrijf. Ook latere wijzigingen aan de gegevens van dergelijke indiceringsdossiers worden via deze service doorgegeven. De mutaties worden gemeld op basis van het INSZ van de persoon wiens gegevens toegevoegd of gewijzigd worden.

De geregistreerde mutaties worden bewaard op het MAGDA platform en op regelmatige tijdstippen ter beschikking gesteld aan de gemachtigde en geïnteresseerde afnemers. Na verdeling worden de geregistreerde gegevens verwijderd.

De inhoud die wordt doorgestuurd bevat:

  • Een metadata blok met hierin de mutatiedatum, type mutatie en een unieke mutatiereferte

  • De gegevens met betrekking tot de werknemer, zijn tewerkstelling en zijn gegevens met betrekking tot zijn arbeidshandicap (indicering).

Werking

Opties

Volgende configuratieparameters kunnen op het MAGDA platform ingesteld worden in functie van de machtigingen en de wensen van de afnemer:

  • Al dan niet aanleveren van een uitzonderingsbestand wanneer geen mutaties voor de afnemer aanwezig zijn

Opvraging

Bij het registeren van een mutatieindicering wordt deze op het MAGDA platform bewaard.
De mutatieindicering blijft bewaard totdat deze door het PubMut 2.0 framework verdeeld is naar gemachtigde en geïnteresseerde afnemers. Van zodra de verdeling succesvol is uitgevoerd worden de geregistreerde mutaties verwijderd.  Deze verdeling gebeurt op regelmatige tijdstippen en wordt bepaald in samenspraak met de afnemer(s).

De dienst is enkel beschikbaar als XML FTP-variant waarbij er een push plaatsvindt van de gegevens naar de MAGDA FTP-folder van de afnemer.

  • Indien gewenst kan via mail gemeld worden dat er een publicatie beschikbaar is.

  • Er is geen beperking op het aantal bewijzen in de publicatie.

  • De FTP-folder waar de publicatiebestanden afgehaald kunnen worden, wordt meegedeeld bij de toelatingsaanvraag.

  • Het standaardprefix van de publicatie is “PMIW”, al kan dit per gebruiker bepaald worden.

  • De publicatie kan eveneens gezipt aangeleverd worden. De naam van het zip-bestand is identiek aan deze van de publicatie, uitgezonderd de extensie (.zip in plaats van .xml).

Zie FTP richtlijnen

(Later is het eventueel ook mogelijk om deze gegevens op te halen via webservice, maar deze dienst werd nog niet ontwikkeld.)

Responsetijden & Beschikbaarheid

De service kan op verschillende tijdstippen draaien. Deze worden afgestemd met de afnemer(s).

De bestanden blijven op de FTP-folder van de afnemer staan tot wanneer de afnemer ze heeft opgepikt en zelf verwijderd heeft (zie FTP-richtlijnen).

Bij geplande onbeschikbaarheden worden de afnemers op de hoogte gebracht.

Opmerking:

De MAGDA response tijden zijn heel sterk afhankelijk van de response tijden van de bron. Als de brongegevens heel traag worden aangeleverd kan het MAGDA antwoord niet snel worden aangeleverd. 

Logging

De opvragingen die gebeuren via deze webservice worden bewaard zoals beschreven op de pagina "MAGDA logging".

Ondersteunde talen

MAGDA ondersteunt de Nederlandse taal.

Indien in de brongegevens de Nederlandse tekst niet beschikbaar is voor een bepaald element zal de eerste vertaling van de tekst in de brongegevens gebruikt worden, onafhankelijk van de taal waarin dit gegeven beschikbaar is.

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

SocEcon

Classificatie

Persoonsgegevens


Verwante diensten


Met vragen kunt u steeds terecht bij de MAGDA Service Desk.

 


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen