Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

SocEcon.GeefStatusRechtOndersteuningen-02.00

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 webservice, alsook het generieke proces binnen een 2.0 webservice, wordt verwezen naar Werking en gebruik MAGDA 2.0 Webservices.

Situering

Dit document beschrijft het gebruik en de werking van de Gateway GeefStatusRechtOndersteuningen 02.00.000 zoals deze door Agentschap Digitaal Vlaanderen op het MAGDA platform aangeboden wordt.

Verwante diensten

RegistreerInschrijving en RegistreerUitschrijving

Om deze dienst te kunnen gebruiken moet er eerst een inschrijving in het MAGDA inschrijvingsrepertorium voor personen aangemaakt worden. Deze inschrijvingen kunnen toegevoegd worden via de webservice RegistreerInschrijving 2.0.

Voor het verwijderen van een inschrijving kan de RegistreerUitschrijving 2.0 webservice gebruikt worden.

De informatie met betrekking tot deze webservices is terug te vinden op de sharepoint omgeving.

Gegevensbronnen

De gegevens worden opgevraagd bij VDAB.

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Gebruiksvoorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van deze dienst dient men een machtiging te hebben die toegang geeft tot deze gegevens en een aansluitingsprocedure te doorlopen.

Informatie:

Meer informatie over deze voorwaarden is terug te vinden op de pagina “Machtigingen en toelatingen”.

Meer informatie over het aansluitingsproces is terug te vinden op deze webpagina.

Batch

Deze webservice is eveneens beschikbaar in een batch-variant (enkel XML).

Hiervoor moet men de Service-xsd gebruiken en niet de Webservice. Door de Service-xsd te gebruiken zijn er meerdere vragen mogelijk in één bestand. De vraag-bestanden worden op de MAGDA FTP geplaatst in een afnemer specifieke folder. Deze folder wordt tijdens het aansluitingsproces toegekend.

De prefix voor de batchbestanden is GSRO

Meer informatie hierover kan u vinden via “Aansluiting op het MAGDA-platform” in het document “MS – Gebruikershandleiding_WebserviceInBatch”, of neem contact op met Agentschap Digitaal Vlaanderen.

Deze webservice is eveneens beschikbaar in een batch-variant (enkel XML). Voor meer informatie: Webservice In Batch bevragen.

Prefix

SocEcon.GSRO-02.00

Voorbeeld

SocEcon.GSRO-02.00_20131103115553530

Functionaliteiten

De dienst GeefStatusRechtOndersteuningen stelt een afnemer in staat om aan de hand van een INSZ de status van een recht van een ondersteuningsmaatregel op te vragen bij VDAB.

Werking

Aandachtspunten

Alvorens deze dienst te kunnen gebruiken dient de persoon die het onderwerp vormt van de vraag ingeschreven te zijn in het MAGDA inschrijvingsrepertorium voor personen. Meer informatie over inschrijvingen kan gevonden worden in het document “Domeincontext” [DC]. Deze inschrijvingscontrole wordt niet uitgevoerd indien de machtiging dit toelaat.

Responsetijden & Beschikbaarheid

De webservice op het MAGDA platform is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar.

De beschikbaarheid is afhankelijk van de beschikbaarheid bij de bron.

Bij geplande onbeschikbaarheden worden de afnemers op de hoogte gebracht.

Logging

De opvragingen die gebeuren via deze webservice worden bewaard zoals beschreven op de pagina "MAGDA logging".

Ondersteunde talen

MAGDA ondersteunt de Nederlandse taal.

Indien in de brongegevens de Nederlandse tekst niet beschikbaar is voor een bepaald element zal de eerste vertaling van de tekst in de brongegevens gebruikt worden, onafhankelijk van de taal waarin dit gegeven beschikbaar is.

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

SocEcon

Classificatie

Persoonsgegevens


Verwante diensten


 


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen