Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

Onderwijs.GeefAantalAanwezigheden-02.00

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 webservice, alsook het generieke proces binnen een 2.0 webservice, wordt verwezen naar Werking en gebruik MAGDA 2.0 Webservices.

Situering

Dit document beschrijft het gebruik en de werking van de webservice GeefAantalAanwezigheden 02.00 zoals deze door Agentschap Digitaal Vlaanderen op het MAGDA platform aangeboden wordt.

Verwante diensten

RegistreerInschrijving en RegistreerUitschrijving

Om deze dienst te kunnen gebruiken moet er eerst een inschrijving in het MAGDA inschrijvingsrepertorium voor personen aangemaakt worden. Deze inschrijvingen kunnen toegevoegd worden via de webservice RegistreerInschrijving 2.0.

Voor het verwijderen van een inschrijving kan de RegistreerUitschrijving 2.0 webservice gebruikt worden.

De informatie met betrekking tot deze webservices is terug te vinden op de sharepoint omgeving.

Gegevensbronnen

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) verzamelt gegevens van uit het Vlaams leerplichtonderwijs. De scholen werken met een leerlingenadministratiepakket, waarin zij de gegevens van hun leerlingen bijhouden. Discimus voorziet hierbij een interface waarmee informatie automatisch wordt doorgestuurd vanuit de leerlingenadministratiepakketten naar AgODi.

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van deze externe bron voor de kwaliteit en de beschikbaarheid van de gegevens.

Meer informatie over hoe deze bronnen gebruikt worden in de opbouw van het antwoord vindt u onder Opvraging.

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Overlap inschrijvingscontrole

Naast de standaard actieve inschrijving is deze dienst ook beschikbaar met overlap inschrijvingscontrole. Hierbij wordt een periode uit de vraag vergeleken met de periode die gebruikt is bij de https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/MG/pages/1211465898 dienst. Er moet minimaal 1 dag overlap zijn tussen beide periodes. Bij een actieve inschrijvingscontrole dient het INSZ actief te zijn in het inschrijvingsrepertorium op het moment van verwerking van de vraag.

Begin- en eindatum van de periode uit de vraag

Volgend element wordt gebruikt als begin- en einddatum

 

Pad

Opmerking

Begindatum

/Inhoud/Schooljaar

“01/09/” + Schooljaar

Einddatum

/Inhoud/Schooljaar

“31/08/” + (Schooljaar + 1)

Gebruiksvoorwaarden

Afnemers moeten aan volgende voorwaarden voldoen om deze dienst te mogen gebruiken:

  • Toelating tot het MAGDA platform

  • Toelating tot de webservice GeefAantalAanwezigheden 02.00

  • Machtiging van het VTC (Vlaamse Toezichtscommissie)

Informatie:

Meer informatie over deze voorwaarden is terug te vinden op de pagina “Machtigingen en toelatingen”.

Meer informatie over het aansluitingsproces is terug te vinden op deze webpagina.

Batch

Deze webservice is eveneens beschikbaar in een batch-variant (enkel XML).

Hiervoor moet men de Service-XSD gebruiken en niet de Webservice. Door de Service-XSD te gebruiken zijn er meerdere vragen mogelijk in één bestand. De vraag-bestanden worden op de MAGDA FTP geplaatst in een afnemer specifieke folder. Deze folder wordt tijdens het aansluitingsproces toegekend.

Prefix voor de batchbestanden: GAAD.

Deze webservice is eveneens beschikbaar in een batch-variant (enkel XML). Voor meer informatie: Webservice In Batch bevragen.

Prefix

Onderwijs.GAAD

Voorbeeld

Onderwijs.GAAD_20131103115553530

Functionaliteiten

De dienst GeefAantalAanwezigheden laat de afnemer toe het aantal halve dagen aanwezigheid van een persoon op te vragen. Dit op basis van diens INSZ en het schooljaar.

Voor de afnemer is het enkel mogelijk zich te authentiseren door middel van een certificaat.

De GeefAantalAanwezigheden-Gateway zal in grote lijnen instaan voor:

  • de authenticatie (enkel via certificaat)

  • logging van de berichten en sleutelwaardes

  • inschrijvingscontrole op basis van het INSZ in de vraag

  • het aanroepen van de businessdienst bij Onderwijs

Werking

Aandachtspunten

Alvorens deze dienst te kunnen gebruiken dient de persoon die het onderwerp vormt van de vraag ingeschreven te zijn in het MAGDA inschrijvingsrepertorium voor personen. Meer informatie over inschrijvingen kan gevonden worden in https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/MG/pages/990151065 . Deze inschrijvingscontrole wordt niet uitgevoerd indien de machtiging dit toelaat.

Responsetijden & Beschikbaarheid

De webservice op het MAGDA platform is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar. De beschikbaarheid is afhankelijk van de beschikbaarheid bij de bron. Bij geplande onbeschikbaarheden worden de afnemers op de hoogte gebracht.

Logging

De gegevens in de vraag en het antwoord van deze dienst worden bewaard zoals beschreven in het document “MAGDA logging”.

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

Onderwijs

Classificatie

Persoonsgegevens


Verwante dienstenVoor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen