DIGITAAL VLAANDEREN

Mobiliteit.ControleerToegangOpDatum-02.00

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 webservice, alsook het generieke proces binnen een 2.0 webservice, wordt verwezen naar Werking en gebruik MAGDA 2.0 Webservices.

De dienst ControleerToegangOpDatum stelt een afnemer in staat om te controleren of een voertuig op een bepaalde datum al dan niet in aanmerking komt voor beboeting in het kader van LEZ.

Situering

Deze dienst kadert binnen het domein Mobiliteit van het MAGDA platform, het is een deel van de LEZ totaaloplossing.

Verwante diensten

Binnen de LEZ totaaloplossing biedt MAGDA platform een aantal diensten aan die in het kader van de toegangscontrole van een voertuig en eventuele beboeting van de eigenaar. Meer informatie over deze diensten vindt u op deze pagina.

Gegevensbronnen

Volgende (authentieke) gegevensbronnen worden bevraagd:

  • FOD Mobiliteit

  • Departement LNE

Meer informatie over hoe deze bronnen gebruikt worden in de opbouw van het antwoord vindt u onder "Opvraging".

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Batch

Deze webservice is eveneens beschikbaar in een batch-variant (enkel XML). Voor meer informatie: Webservice In Batch bevragen.

Prefix

CTOD

Voorbeeld

CTOD _20131103115553530.xml

Functionaliteiten

Deze dienst stelt de afnemer in staat na te gaan of een voertuig in aanmerking komt voor beboeting in het kader van een LEZ op een bepaalde datum.

Vraag

De afnemer kan in 1 vraag element meerdere voertuigen opgeven waarvan de toegang op een bepaalde datum dient gecontroleerd te worden. De afnemer dient in de vraag:

  • De nummerplaat van het voertuig

  • De landcode van het land waar het voertuig is ingeschreven en

  • De datum waarop de toegang tot de LEZ moet gecontroleerd worden

op te nemen.

Antwoord

In het antwoord zal voor elk te controleren voertuig het resultaat van de controle terug te vinden zijn, naast de vraag parameters voor elk voertuig.

Werking

Aandachtspunten

De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van een zinvolle controle datum. Er wordt wel gecheckt of de controle datum in de vraag een geldig formaat heeft, maar er wordt niet gecontroleerd of de controle datum in het verleden ligt.

Opties

Volgende configuratieparameters kunnen ingesteld worden in functie van de machtigingen en de wensen van de afnemer:

  • Het aantal controle elementen dat kan worden meegegeven in de vraag wordt via een vraag filter beperkt in functie van de performantie.

Opvraging

Van het departement LNE ontvangt MAGDA informatie met betrekking tot de LEZ. Deze informatie in combinatie met de inschrijvingsgegevens voertuigen via een MAGDA-kopie van de DIV voertuiggegevens worden gebruikt om het antwoord op te bouwen.

Responsetijden

Opmerking:

De MAGDA response tijden zijn heel sterk afhankelijk van de response tijden van de bron. Als de brongegevens heel traag worden aangeleverd kan het MAGDA antwoord niet snel worden aangeleverd. 

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

Mobiliteit

Classificatie

Persoonsgegevens


Verwante diensten


Met vragen kunt u steeds terecht bij de MAGDA Service Desk.

 

 


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen