Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

Auditregister

Auditregister is een systeem dat toelaat om metagegevens te registreren over opvragingen en registraties van persoonsgegevens. Het doel is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen m.b.t. deze opvragingen en dus gedurende een bepaalde periode, vaak is dat 10 jaar, een antwoord te kunnen geven op de vragen:

  • Wie deed de opvraging?

  • Over wie gaat ze?

  • Welke opvraging gebeurde er?

  • Wanneer gebeurde deze?

  • En waarom?

Een voorbeeld is een werknemer bij de VDAB die een opvraging doet van de gegevens van een burger in het Rijksregister. Bovenstaande metagegevens kunnen dus geregistreerd worden in Auditregister. Het is echter niet de bedoeling van het systeem om de volledige inhoud van de opgevraagde gegevens op te slaan. Dat mag trouwens ook niet, dat kan enkel in de ontvangende applicatie. Zie voor meer info over de logplicht deze pagina: https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/MG/pages/494437287 .

Wanneer gebruik je het?

Als er een wettelijke vereiste is om een auditregister bij te houden gedurende een bepaalde periode, vaak is dat gedurende 10 jaar.

Dit is zo bij de verwerking van persoonsgegevens ontvangen van het MAGDA-platform. Als afnemer van het MAGDA-platform heb je dus twee opties: ofwel voorzie je als afnemer zelf een Auditlogging, ofwel maak je gebruik van deze dienst. Meer informatie over de logplicht kan je vinden op https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/MG/pages/494437287.

Wie kan deze dienst afnemen?

  • Entiteiten van de Vlaamse Overheid (departementen, agentschappen)

  • Lokale Besturen (provincies, steden, gemeenten, etc.)

  • Onderwijs- en Vormingsinstellingen (scholen, universiteiten, CLB’s, etc.)

Indien je hierover vragen hebt, contacteer de MAGDA service desk.

Hoe gebruik je het?

  • Om bovenstaande informatie te registreren maak je gebruik van onze REST API. De details hierover vind je hier https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/MG/pages/6322815371 . De openapi specificatie staat hier: .

  • De consultatie kan (typisch door de Data Protection Officer (DPO) van de afnemer) de eerste 6 maanden gebeuren via . Daarnaast is er een consultatie api beschikbaar: , waarop de afnemer zelf een interface moet bouwen om deze te consulteren.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Zie

 


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen