Juli 2021

We geven jullie in deze nieuwsbrief graag wat extra info mee over GIPOD vernieuwingstraject.

 

“Project” is momenteel nog niet beschikbaar in GIPOD – hoe in tussentijd omgaan met samenwerkingen waarbij de werken niet in 1 sleuf gebeuren

In het vernieuwde GIPOD zijn 2 types samenwerking voorzien:

  • (Sleuf)synergie: specifiek voor nutswerken (GW) in dezelfde sleuf – met vaste deadlines

  • Project: andere vormen van samenwerking (werken, grondwerken, evenementen – kan ook een sleufsynergie bevatten) – deadlines zelf te kiezen

Momenteel is enkel nog maar ‘(sleuf)synergie’ beschikbaar in GIPOD. De samenwerking ‘project’ zal pas in januari 2022 gereleaset worden.
In deze overgangsperiode adviseren we deze samenwerkingen buiten GIPOD op te volgen via coördinatievergaderingen. Innames die niet in dezelfde sleuf gebeuren, geef je voorlopig in als aparte grondwerken, werken of evenementen.

 

 GIPOD Wijzigingsdecreet

Het ontwerp van decreet voorziet vanaf 1 januari 2022 in een aantal bijkomende verplichtingen. We lichten hieronder kort de belangrijkste krachtlijnen en veranderingen toe. Op dinsdag 21 september 10:00-12:00 volgt nog een infosessie waar we in detail alle wijzigingen toelichten. Schijf hier in en ontvang de link om mee te volgen.

Grondwerken

Alle grondwerken (= geplande innames waarbij de openbare weg wordt opengebroken) worden verplicht in het GIPOD geregistreerd door de initiatiefnemer, met volgende registratietermijnen:

Categorie grondwerk

Uiterlijke registratie in GIPOD

Cat. 1 zonder verplaatsingswerk

2 maanden vóór de start

Cat. 1 mét verplaatsingswerk

6 maanden vóór de start

Cat. 2

4 weken vóór de start

Cat. 3

1 werkdag vóór de start

Dringend grondwerk

1 werkdag na de werken

Het decreet voorziet dat de Vlaamse Regering een aantal uitzonderingen op de registratieplicht kan opnemen in het Besluit van de Vlaamse Regering.

Werken

Alle werken die langer dan één dag duren, met mobiliteitshinder (zie verder) én waarvoor een signalisatievergunning nodig is, worden verplicht in het GIPOD geregistreerd door de initiatiefnemer ten laatste 4 weken vóór de start.

Evenementen

Alle evenementen die langer dan één dag duren, met mobiliteitshinder (zie verder) worden verplicht in het GIPOD geregistreerd door de initiatiefnemer ten laatste 4 weken vóór de start.

Mobiliteitshinder

Alle mobiliteitshinder die langer dan 1 dag duurt, een signalisatievergunning vraagt én waarbij minstens één van onderstaande situaties geldt, wordt verplicht in het GIPOD geregistreerd door de gemeente:

  • er wordt een rijstrook ingenomen,

  • er wordt een deel van de rijstrook ingenomen waardoor er beurtelings verkeer is door voorrangsborden of lichten,

  • er wordt eenrichtingsverkeer ingesteld of opgeheven,

  • er wordt een straat afgesloten,

  • er wordt een omleiding ingesteld.

Vraag voor Grondwerken

De aanvragen worden verplicht in het GIPOD geregistreerd door de initiatiefnemer. Het antwoord wordt verplicht in het GIPOD geregistreerd door de domeinbeheerder.

Signalisatievergunning

De aanvragen voor signalisatievergunning of jaarvergunning signalisatie, uitgezonderd vergunningen op autosnelwegen, worden verplicht door de initiatiefnemer, of in opdracht van de initiatiefnemer door de aannemer in het GIPOD geregistreerd:

  • via het e-loket van het lokale bestuur of

  • via het e-loket van GIPOD indien het lokale bestuur niet over een e-loket beschikt.

Het antwoord en de mobiliteitshinder worden verplicht in het GIPOD geregistreerd door de gemeente.

Samenwerking

Voor elk grondwerk van categorie 1 geeft de initiatiefnemer een sleufsynergieaanvraag (of projectaanvraag vanaf medio 2022) in in GIPOD.