November 2021

Aanvragen signalisatievergunning voor de uitvoering van grondwerken voortaan digitaal

Het aanvragen van signalisatievergunningen voor de uitvoering van grondwerken kan nu volledig digitaal. Via het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) kan je als aannemer de signalisatievergunning voor grondwerken, andere dan de jaarvergunning, digitaal aanvragen. De lokale besturen kunnen vervolgens deze aanvraag digitaal afhandelen via GIPOD.

 

Overzicht procesflow

De aannemer van grondwerken kan op basis van het GIPOD ID, dat hij van de opdrachtgever verkrijgt, in GIPOD de signalisatievergunning voor grondwerken, andere dan de jaarvergunning, digitaal aanvragen.

Op basis van de locatie van het grondwerk word je in GIPOD automatisch doorverwezen naar ofwel het aanvraagformulier in GIPOD (het GIPOD-formulier) ofwel de online webtool of website van het lokale bestuur.

Lokale besturen die het GIPOD-formulier gebruiken, kunnen de ontvangen aanvragen afhandelen via GIPOD, andere besturen maken gebruik van een eigen formulier dat terugkoppelt naar GIPOD.

In de loop van 2022 zal het registreren van jaarvergunningen signalisatie ontwikkeld worden en beschikbaar zijn in GIPOD.

 

Wijzigingsdecreet

Bij deze vernieuwing hoort ook een wijzigingsdecreet dat, indien goedgekeurd door het parlement, begin 2022 in voege gaat. De digitale registratie van de signalisatievergunning voor de uitvoering van grondwerken wordt hierin verplicht.

 

Meer info

Doelgroep aannemer
Op vrijdag 22/10/2021 werd hierover een online infosessie gegeven. Je kan de presentatie en de opname van deze sessie opnieuw bekijken via https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/pages/5879661521

 Bekijk ook zeker het instructiefilmpje: Hoe vraag ik een signalisatievergunning aan via GIPOD?  https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/pages/2167013434

 

Doelgroep lokale besturen

Een 50-tal lokale besturen gaf aan gebruik te zullen maken van het GIPOD-formulier – 7 onder hen behandelen deze aanvragen nu al via het GIPOD-formulier.

Wenst u ook gebruik te maken van het GIPOD-formulier voor het behandelen van aanvragen signalisatievergunning en niet te werken met een eigen formulier/tool, neem dan contact op met digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be om de aansluiting in orde te brengen.

 

Op donderdag 28/10/2021 werd hierover een online infosessie gegeven. Je kan de presentatie en de opname van deze sessie bekijken via https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/pages/5883823433

 Bekijk ook zeker het instructiefilmpje: Hoe behandel ik een signalisatievergunning via het GIPOD-formulier?  https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/pages/5410620968