December 2021

Stand van zaken GIPOD-wijzigingsdecreet

Graag brengen we u op de hoogte van de stand van zaken van het GIPOD-wijzigingsdecreet.

Op 23 november 2021 werd het wijzigingsdecreet goedgekeurd door de Vlaamse Commissie en werd op 15 december 2021 gestemd door het Vlaams Parlement.

Begin 2022 zal het decreet bekrachtigd worden door de Vlaamse Regering, en verschijnen in het staatsblad. Het bijhorende BvR wordt verwacht in het tweede kwartaal.

Omdat de timing heel krap is om alle processen aan te passen zal er gewerkt worden met een overgangsfase tot minstens april 2022. In onderling overleg met de stakeholders wordt deze overgangsfase verder besproken tijdens de businesswerkgroep van 1 februari 2022.

In september gaven we een algemene infosessie over het wijzigingsdecreet, je kan de sessie hier herbekijken.

 

Infosessies GIPOD-wijzigingsdecreet

In januari worden er 2 online infosessies gegeven over het GIPOD-decreet, tijdens de infosessie op 25 januari worden de nieuwe verplichtingen toegelicht specifiek voor domeinbeheerders en lokale besturen, op 28 januari voor hun dienstenleveranciers en integratoren.

·         Infosessie voor Lokale besturen en domeinbeheerders

o   Dinsdag 25/01/2022 – 13:30-15:30

o   Inschrijven kan via deze link

·         Infosessie voor integratoren van lokale besturen en domeinbeheerders

o   Vrijdag 28/01/2022 – 13:30-15:30

o   Inschrijven kan via deze link

Planning 2022

Ook in 2022 werken we verder aan de vernieuwing van GIPOD.

Op de planning staat onder meer het uitwerken van de jaarvergunning signalisatie & algemene toelating voor grondwerken, het GIPOD-formulier voor werken, omleidingen, WMS/WFS, project, historiek, parkeerverbod, start/stop, sperperiode, ...

De prioriteiten en planning voor 2022 wordt uitgewerkt op de businesswerkgroep van 1 februari, inschrijven voor deze wekgroep kan hier

 

Opleidingen

In het voorjaar kan u in elke provincie een opleiding over het vernieuwde GIPOD volgen.

·         VAC Gent – dinsdag 17/5/2022 – 13:00-16:00

·         VAC Brugge – vrijdag 20/5/2022 - 13:00-16:00

·         Herman Teirlinck Brussel – dinsdag 24/5/2022 - 13:00-16:00

·         VAC Leuven – donderdag 2/6/2022 - 13:00-16:00

·         VAC Antwerpen – vrijdag 3/6/2022 - 13:00-16:00

·         VAC Hasselt – vrijdag 17/6/2022 - 13:00-16:00

U kan inschrijven voor deze sessies via deze link

Gezien er tevens een workshop voorzien is voor deze sessies, is het aantal inschrijvingen beperkt. We passen daarom het train-the-trainer principe toe, waarbij maximum 1-2 personen per organisatie kunnen inschrijven.

 

Meer info over het vernieuwingstraject

Op de co-creatiepagina vindt u steeds de meest recente informatie terug.

 

Wij nemen even een pauze tussen Kerst en Nieuw – Digitaal Vlaanderen is niet bereikbaar van 25/12/2021 tot en met 2/01/2022.

Wij wensen u alvast een voorspoedig 2022 toe!